hag 1:1

לֵאמֹֽרהַגָּדֹ֖ולהַכֹּהֵ֥ןיְהֹוצָדָ֛קבֶּןוְאֶליְהֹושֻׁ֧עַיְהוּדָ֔הפַּחַ֣תשְׁאַלְתִּיאֵל֙בֶּןאֶלזְרֻבָּבֶ֤להַנָּבִ֗יאחַגַּ֣יבְּיַדיְהוָ֜הדְבַרהָיָ֨הלַחֹ֑דֶשׁאֶחָ֖דבְּיֹ֥וםהַשִּׁשִּׁ֔יבַּחֹ֨דֶשׁ֙הַמֶּ֔לֶךְלְדָרְיָ֣וֶשׁשְׁתַּ֨יִם֙בִּשְׁנַ֤ת
le'morh
hagadowlh
hakohenh
yehowsadaqh
benh
we'elyehowsu'a
yehwdahh
pahath
se'aletiy'elh
benh
'elzerubabelh
hanabiy'
hagayh
beyadh
yehwahh
debarh
hayahh
lahodesh
'ehadh
beyowmh
hasisiyh
bahodesh
hameleke
ledareyawesh
setayimh
bisenath
le'mor
hagadowl
hakohen
yehowsadaq
ben
we'elyehowsu'a
yehwdah
pahat
se'aletiy'el
ben
'elzerubabel
hanabiy'
hagay
beyad
yehwah
debar
hayah
lahodes
'ehad
beyowm
hasisiy
bahodes
hameleke
ledareyawes
setayim
bisenat
stating
the high
priest,
of Jehozadak,
son
and to Joshua
of Judah,
governor
of Shealtiel,
son
to Zerubbabel
the prophet
Haggai
through
of the LORD
the word
came
on the first
day
of the sixth
month,
of the reign
of Darius,
In the second
year

1-1. In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the LORD by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying,

hag 1:2

לְהִבָּנֹֽותיְהוָ֖הבֵּ֥יתעֶתבֹּ֛אעֶתלֹ֥אאָֽמְר֔וּהַזֶּה֙הָעָ֤םלֵאמֹ֑רצְבָאֹ֖ותיְהוָ֥האָמַ֛רכֹּ֥ה
lehibanowth
yehwahh
beyth
'eth
bo'
'eth
lo'
'amerwh
hazehh
ha'amh
le'morh
seba'owth
yehwahh
'amarh
kohh
lehibanowt
yehwah
beyt
'et
bo'
'et
lo'
'amerw
hazeh
ha'am
le'mor
seba'owt
yehwah
'amar
koh
to rebuild
of the LORD.’”
the house
come
‘The time
has not yet
“These
people
say,
of Hosts
the LORD
says:
that this is what

1-2. Thus speaketh the LORD of hosts, saying, This people say, The time is not come, the time that the LORD's house should be built.

hag 1:3

לֵאמֹֽרהַנָּבִ֖יאחַגַּ֥יבְּיַדיְהוָ֔הדְּבַרוַֽיְהִי֙
le'morh
hanabiy'
hagayh
beyadh
yehwahh
debarh
wayehiyh
le'mor
hanabiy'
hagay
beyad
yehwah
debar
wayehiy
saying:
the prophet,
Haggai
through
of the LORD
Then the word
came

1-3. Then came the word of the LORD by Haggai the prophet, saying,

hag 1:4

חָרֵֽבהַזֶּ֖הוְהַבַּ֥יִתסְפוּנִ֑יםבְּבָתֵּיכֶ֣םלָשֶׁ֖בֶתלָכֶם֙אַתֶּ֔םעֵ֤תהַ
harebh
hazehh
wehabayith
sepwniymh
bebateykemh
lasebeth
lakem'atemh
'eth
ha
hareb
hazeh
wehabayit
sepwniym
bebateykem
lasebet
lakem'atem
'et
ha
lies in ruins?”
while this
house
in your paneled
houses,
to live
for you yourselves
“Is it a time

1-4. Is it time for you, O ye, to dwell in your cieled houses, and this house lie waste?

hag 1:5

דַּרְכֵיכֶֽםעַללְבַבְכֶ֖םשִׂ֥ימוּצְבָאֹ֑ותיְהוָ֣האָמַ֖רכֹּ֥הוְעַתָּ֕ה
darekeykemh
'alh
lebabekemh
siymwh
seba'owth
yehwahh
'amarh
kohh
we'atahh
darekeykem
'al
lebabekem
siymw
seba'owt
yehwah
'amar
koh
we'atah
your ways.
about
“Think carefully
of Hosts
the LORD
says:
this is what
Now

1-5. Now therefore thus saith the LORD of hosts; Consider your ways.

hag 1:6

נָקֽוּבאֶלצְרֹ֥ורמִשְׂתַּכֵּ֖רלֹ֑ווְהַ֨מִּשְׂתַּכֵּ֔רלְחֹ֣םוְאֵיןלָבֹ֖ושׁלְשָׁכְרָ֔הוְאֵיןשָׁתֹ֣ולְשָׂבְעָה֙וְאֵיןאָכֹ֤ולמְעָ֗טוְהָבֵ֣אהַרְבֵּ֜הזְרַעְתֶּ֨ם
naqwbh
'elserowrh
misetakerh
lowwehamisetakerh
lehomh
we'eynh
labowsh
lesakerahh
we'eynh
satowh
lesabe'ahh
we'eynh
'akowlh
me'ath
wehabe'
harebehh
zera'etemh
naqwb
'elserowr
misetaker
lowwehamisetaker
lehom
we'eyn
labows
lesakerah
we'eyn
satow
lesabe'ah
we'eyn
'akowl
me'at
wehabe'
harebeh
zera'etem
pierced through.”
to put into a bag
You earn wages
get warm.
but never
You put on clothes
have your fill.
but never
You drink
have enough.
but never
You eat
little.
but harvested
much
You have planted

1-6. Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but ye have not enough; ye drink, but ye are not filled with drink; ye clothe you, but there is none warm; and he that earneth wages earneth wages to put it into a bag with holes.

hag 1:7

דַּרְכֵיכֶֽםעַללְבַבְכֶ֖םשִׂ֥ימוּצְבָאֹ֑ותיְהוָ֣האָמַ֖רכֹּ֥ה
darekeykemh
'alh
lebabekemh
siymwh
seba'owth
yehwahh
'amarh
kohh
darekeykem
'al
lebabekem
siymw
seba'owt
yehwah
'amar
koh
your ways.
about
“Think carefully
of Hosts
the LORD
says:
This is what

1-7. Thus saith the LORD of hosts; Consider your ways.

hag 1:8

יְהוָֽהאָמַ֥רבֹּ֥ווְאֶכָּבְדָ֖הוְאֶרְצֶההַבָּ֑יִתוּבְנ֣וּעֵ֖ץוַהֲבֵאתֶ֥םהָהָ֛רעֲל֥וּ
yehwahh
'amarh
bowwe'ekabedahh
we'eresehh
habayith
wbenwh
'esh
wahabe'temh
haharh
'alwh
yehwah
'amar
bowwe'ekabedah
we'ereseh
habayit
wbenw
'es
wahabe'tem
hahar
'alw
the LORD.
says
in it and be glorified,
so that I may take pleasure
the house,
and build
lumber,
bring down
into the hills,
Go up

1-8. Go up to the mountain, and bring wood, and build the house; and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the LORD.

hag 1:9

לְבֵיתֹֽואִ֥ישׁרָצִ֖יםוְאַתֶּ֥םחָרֵ֔באֲשֶׁרה֣וּאבֵּיתִי֙יַ֗עַןצְבָאֹ֔ותיְהוָ֣הנְאֻם֙מֶ֗הבֹ֑ויַ֣עַןוְנָפַ֣חְתִּיהַבַּ֖יִתוַהֲבֵאתֶ֥םלִמְעָ֔טוְהִנֵּ֣האֶלהַרְבֵּה֙פָּנֹ֤ה
lebeytowh
'iysh
rasiymh
we'atemh
harebh
'aserhw'
beytiyh
ya'anh
seba'owth
yehwahh
ne'umh
mehh
bowya'anh
wenapahetiyh
habayith
wahabe'temh
lime'ath
wehinehh
'elharebehh
panohh
lebeytow
'iys
rasiym
we'atem
hareb
'aserhw'
beytiy
ya'an
seba'owt
yehwah
ne'um
meh
bowya'an
wenapahetiy
habayit
wahabe'tem
lime'at
wehineh
'elharebeh
panoh
with his own house.
while each
is busy
of you
still lies in ruins,
My house
Because
of Hosts.
the LORD
declares
Why?
I blew away.
home,
And what you brought
it amounted to little.
but behold,
much,
You expected

1-9. Ye looked for much, and, lo it came to little; and when ye brought it home, I did blow upon it. Why? saith the LORD of hosts. Because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house.

hag 1:10

יְבוּלָֽהּכָּלְאָ֥הוְהָאָ֖רֶץטָּ֑למִשָׁמַ֖יִםכָּלְא֥וּעֲלֵיכֶ֔םכֵּ֣ןעַל
yebwlahh
kale'ahh
weha'aresh
talh
mi
samayimh
kale'wh
'aleykemh
kenh
'alh
yebwlah
kale'ah
weha'ares
tal
mi
samayim
kale'w
'aleykem
ken
'al
its crops.
has withheld
and the earth
their dew
the heavens
have withheld
on account of you
Therefore,

1-10. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit.

hag 1:11

כַּפָּֽיִםיְגִ֥יעַכָּלוְעַ֖להַבְּהֵמָ֔הוְעַלהָֽאָדָם֙וְעַלהָאֲדָמָ֑האֲשֶׁ֥רתֹּוצִ֖יאוְעַ֛להַיִּצְהָ֔רוְעַלהַתִּירֹ֣ושׁוְעַלהַדָּגָן֙וְעַלהֶהָרִ֗יםוְעַלהָאָ֣רֶץעַלחֹ֜רֶבוָאֶקְרָ֨א
kapayimh
yegiy'a
kalh
we'alh
habehemahh
we'alh
ha'adamh
we'alh
ha'adamahh
'asertowsiy'
we'alh
hayiseharh
we'alh
hatiyrowsh
we'alh
hadaganh
we'alh
hehariymh
we'alh
ha'aresh
'alh
horebh
wa'eqera'
kapayim
yegiy'a
kal
we'al
habehemah
we'al
ha'adam
we'al
ha'adamah
'asertowsiy'
we'al
hayisehar
we'al
hatiyrows
we'al
hadagan
we'al
hehariym
we'al
ha'ares
'al
horeb
wa'eqera'
of [your] hands.”
the labor
all
and beast,
man
the ground
and on whatever yields,
olive oil,
and
new wine,
and on
the grain,
on
[and] on the mountains,
on
the fields
on
a drought
I have summoned

1-11. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labour of the hands.

hag 1:12

יְהוָֽהפְּנֵ֥ימִהָעָ֖םוַיִּֽירְא֥וּאֱלֹהֵיהֶ֑םיְהוָ֣האֲשֶׁ֥רשְׁלָחֹ֖וכַּהַנָּבִ֔יאחַגַּ֣ידִּבְרֵי֙וְעַלאֱלֹֽהֵיהֶ֔םיְהוָ֣הבְּקֹול֙הָעָ֗םשְׁאֵרִ֣יתוְכֹ֣להַגָּדֹ֜ולהַכֹּהֵ֨ןיְהֹוצָדָק֩בֶּןוִיהֹושֻׁ֣עַשַׁלְתִּיאֵ֡לבֶּֽןזְרֻבָּבֶ֣לוַיִּשְׁמַ֣ע
yehwahh
peneyh
mi
ha'amh
wayiyre'wh
'eloheyhemh
yehwahh
'aserselahowh
ka
hanabiy'
hagayh
dibereyh
we'alh
'eloheyhemh
yehwahh
beqowlh
ha'amh
se'eriyth
wekolh
hagadowlh
hakohenh
yehowsadaqh
benh
wiyhowsu'a
saletiy'elh
benh
zerubabelh
wayisema'
yehwah
peney
mi
ha'am
wayiyre'w
'eloheyhem
yehwah
'aserselahow
ka
hanabiy'
hagay
diberey
we'al
'eloheyhem
yehwah
beqowl
ha'am
se'eriyt
wekol
hagadowl
hakohen
yehowsadaq
ben
wiyhowsu'a
saletiy'el
ben
zerubabel
wayisema'
the LORD.
So the people
feared
their God
the LORD
because had sent him.
of the prophet
Haggai,
the words
and and
their God
of the LORD
the voice
of the people,
the remnant
as well as all
the high
priest,
of Jehozadak,
son
and Joshua
of Shealtiel
son
Then Zerubbabel
obeyed

1-12. Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Josedech, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the LORD their God, and the words of Haggai the prophet, as the LORD their God had sent him, and the people did fear before the LORD.

hag 1:13

יְהוָֽהנְאֻםאִתְּכֶ֖םאֲנִ֥ילֵאמֹ֑רלָעָ֣םיְהוָ֖הבְּמַלְאֲכ֥וּתיְהוָ֛המַלְאַ֧ךְחַגַּ֞יוַ֠יֹּאמֶר
yehwahh
ne'umh
'itekemh
'aniyh
le'morh
la'amh
yehwahh
bemale'akwth
yehwahh
male'ake
hagayh
wayo'merh
yehwah
ne'um
'itekem
'aniy
le'mor
la'am
yehwah
bemale'akwt
yehwah
male'ake
hagay
wayo'mer
the LORD.
declares
with you,”
“I [am]
saying:
to the people,
the LORD’s
message
of the LORD,
the messenger
Haggai,
delivered

1-13. Then spake Haggai the LORD's messenger in the LORD's message unto the people, saying, I am with you, saith the LORD.

hag 1:14

אֱלֹהֵיהֶֽםצְבָאֹ֖ותיְהוָ֥הבְּבֵיתמְלָאכָ֔הוַיַּעֲשׂ֣וּוַיָּבֹ֨אוּ֙הָעָ֑םשְׁאֵרִ֣יתכֹּ֖לר֔וּחַוְֽאֶתהַגָּדֹ֔ולהַכֹּהֵ֣ןיְהֹוצָדָק֙בֶּןיְהֹושֻׁ֤עַר֨וּחַ֙וְאֶתיְהוּדָ֗הפַּחַ֣תשַׁלְתִּיאֵ֜לבֶּןזְרֻבָּבֶ֨לרוּחַ֩אֶתיְהוָ֡הוַיָּ֣עַר
'eloheyhemh
seba'owth
yehwahh
bebeyth
mela'kahh
waya'aswh
wayabo'wh
ha'amh
se'eriyth
kolh
rwha
we'eth
hagadowlh
hakohenh
yehowsadaqh
benh
yehowsu'a
rwha
we'eth
yehwdahh
pahath
saletiy'elh
benh
zerubabelh
rwha
'eth
yehwahh
waya'arh
'eloheyhem
seba'owt
yehwah
bebeyt
mela'kah
waya'asw
wayabo'w
ha'am
se'eriyt
kol
rwha
we'et
hagadowl
hakohen
yehowsadaq
ben
yehowsu'a
rwha
we'et
yehwdah
pahat
saletiy'el
ben
zerubabel
rwha
'et
yehwah
waya'ar
their God,
of Hosts,
of the LORD
on the house
began the work
and
And they came
of the people.
the remnant
of all
the spirit
as well as
the high
priest,
of Jehozadak,
son
of Joshua
the spirit
and
of Judah,
governor
of Shealtiel,
son
of Zerubbabel
the spirit
So the LORD
stirred

1-14. And the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Josedech, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and did work in the house of the LORD of hosts, their God,

hag 1:15

הַמֶּֽלֶךְלְדָרְיָ֥וֶשׁשְׁתַּ֖יִםבִּשְׁנַ֥תבַּשִּׁשִּׁ֑ילַחֹ֖דֶשׁוְאַרְבָּעָ֛העֶשְׂרִ֧יםבְּיֹ֨ום
hameleke
ledareyawesh
setayimh
bisenath
basisiyh
lahodesh
we'areba'ahh
'eseriymh
beyowmh
hameleke
ledareyawes
setayim
bisenat
basisiy
lahodes
we'areba'ah
'eseriym
beyowm
of King
Darius.
in the second
year
of the sixth
month,
on the twenty-fourth
day

1-15. In the four and twentieth day of the sixth month, in the second year of Darius the king.