mic 1:1

וִירֽוּשָׁלִָֽםשֹׁמְרֹ֖וןעַלאֲשֶׁרחָזָ֥היְהוּדָ֑המַלְכֵ֣ייְחִזְקִיָּ֖האָחָ֥זיֹותָ֛םבִּימֵ֥יהַמֹּ֣רַשְׁתִּ֔יאֶלמִיכָה֙אֲשֶׁ֣רהָיָ֗היְהוָ֣הדְּבַר
wiyrwsalaimh
somerownh
'alh
'aserhazahh
yehwdahh
malekeyh
yehizeqiyahh
'ahazh
yowtamh
biymeyh
hamorasetiyh
'elmiykahh
'aserhayahh
yehwahh
debarh
wiyrwsalaim
somerown
'al
'aserhazah
yehwdah
malekey
yehizeqiyah
'ahaz
yowtam
biymey
hamorasetiy
'elmiykah
'aserhayah
yehwah
debar
and Jerusalem:
Samaria
regarding
what he saw
of Judah—
kings
and Hezekiah,
Ahaz,
of Jotham,
in the days
the Moreshite
to Micah
that came
of the LORD
[This is] the word

1-1. The word of the LORD that came to Micah the Morasthite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.

mic 1:2

קָדְשֹֽׁוהֵיכַ֥למֵאֲדֹנָ֖יבָּכֶם֙לְעֵ֔דיְהוִ֤האֲדֹנָ֨יוִיהִי֩וּמְלֹאָ֑הּאֶ֣רֶץהַקְשִׁ֖יבִיכֻּלָּ֔םעַמִּ֣יםשִׁמְעוּ֙
qadesowh
heykalh
me
'adonayh
bakemle'edh
yehwihh
'adonayh
wiyhiyh
wmelo'ahh
'eresh
haqesiybiyh
kulamh
'amiymh
sime'wh
qadesow
heykal
me
'adonay
bakemle'ed
yehwih
'adonay
wiyhiy
wmelo'ah
'eres
haqesiybiy
kulam
'amiym
sime'w
from His holy
temple.
the Lord
against you, witness
GOD
The Lord
will
and everyone in it!
O earth,
listen,
all of you;
O peoples,
Hear,

1-2. Hear, all ye people; hearken, O earth, and all that therein is: and let the Lord GOD be witness against you, the LORD from his holy temple.

mic 1:3

אָֽרֶץבָּ֥מֳתֵיעַלוְדָרַ֖ךְוְיָרַ֥דמְּקֹומֹ֑ומִיֹצֵ֣איְהוָ֖הכִּֽיהִנֵּ֥ה
'aresh
bamoteyh
'alh
wedarake
weyaradh
meqowmowh
mi
yose'
yehwahh
kiyhinehh
'ares
bamotey
'al
wedarake
weyarad
meqowmow
mi
yose'
yehwah
kiyhineh
of the earth.
the high places
on
and tread
He will come down
out of His dwelling place;
comes forth
the LORD
For behold,

1-3. For, behold, the LORD cometh forth out of his place, and will come down, and tread upon the high places of the earth.

mic 1:4

בְּמֹורָֽדמֻגָּרִ֥יםמַ֖יִםכְּהָאֵ֔שׁפְּנֵ֣ימִדֹּונַג֙כַּיִתְבַּקָּ֑עוּוְהָעֲמָקִ֖יםתַּחְתָּ֔יוהֶֽהָרִים֙וְנָמַ֤סּוּ
bemowradh
mugariymh
mayimh
ke
ha'esh
peneyh
mi
downagh
ka
yitebaqa'wh
weha'amaqiymh
tahetaywh
hehariymh
wenamaswh
bemowrad
mugariym
mayim
ke
ha'es
peney
mi
downag
ka
yitebaqa'w
weha'amaqiym
tahetayw
hehariym
wenamasw
a slope.
cascading down
like water
the fire,
before
like wax
will split apart,
and the valleys
beneath Him,
The mountains
will melt

1-4. And the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft, as wax before the fire, and as the waters that are poured down a steep place.

mic 1:5

יְרוּשָׁלִָֽםלֹ֖ואהֲיְהוּדָ֔הבָּמֹ֣ותוּמִי֙שֹֽׁמְרֹ֔וןלֹוא֙הֲיַעֲקֹ֗בפֶ֣שַׁעמִֽייִשְׂרָאֵ֑לבֵּ֣יתוּבְחַטֹּ֖אותזֹ֔אתכָּליַֽעֲקֹב֙בְּפֶ֤שַׁע
yerwsalaimh
low'
ha
yehwdahh
bamowth
wmiyh
somerownh
low'
ha
ya'aqobh
pesa'
miyh
yisera'elh
beyth
wbehato'wth
zo'th
kalh
ya'aqobh
bepesa'
yerwsalaim
low'
ha
yehwdah
bamowt
wmiy
somerown
low'
ha
ya'aqob
pesa'
miy
yisera'el
beyt
wbehato'wt
zo't
kal
ya'aqob
bepesa'
Jerusalem?
Is it not
of Judah?
is the high place
And what
Samaria?
Is it not
of Jacob?
[is] the transgression
What
of Israel.
of the house
and and the sins
this [is]
All
of Jacob
for the transgression

1-5. For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? is it not Samaria? and what are the high places of Judah? are they not Jerusalem?

mic 1:6

אֲגַלֶּֽהוִיסֹדֶ֖יהָאֲבָנֶ֔יהָלַגַּי֙וְהִגַּרְתִּ֤יכָ֑רֶםלְמַטָּ֣עֵיהַשָּׂדֶ֖הלְעִ֥ישֹׁמְרֹ֛וןוְשַׂמְתִּ֥י
'agalehh
wiysodeyha
'abaneyha
lagayh
wehigaretiyh
karemh
lemata'eyh
hasadehh
le'iyh
somerownh
wesametiyh
'agaleh
wiysodeyha
'abaneyha
lagay
wehigaretiy
karem
lemata'ey
hasadeh
le'iy
somerown
wesametiy
and expose
her foundations.
her stones
into the valley
I will pour
for a vineyard.
a planting area
in the open field,
a heap of rubble
Samaria
Therefore I will make

1-6. Therefore I will make Samaria as an heap of the field, and as plantings of a vineyard: and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will discover the foundations thereof.

mic 1:7

יָשֽׁוּבוּזֹונָ֖האֶתְנַ֥ןוְעַדקִבָּ֔צָהזֹונָה֙אֶתְנַ֤ןכִּ֠ימֵשְׁמָמָ֑האָשִׂ֣יםעֲצַבֶּ֖יהָוְכָלבָאֵ֔שׁיִשָּׂרְפ֣וּאֶתְנַנֶּ֨יהָ֙וְכָליֻכַּ֗תּוּפְּסִילֶ֣יהָוְכָל
yaswbwh
zownahh
'etenanh
we'adh
qibasahh
zownahh
'etenanh
kiyme
semamahh
'asiymh
'asabeyha
wekalh
ba'esh
yisarepwh
'etenaneyha
wekalh
yukatwh
pesiyleyha
wekalh
yaswbw
zownah
'etenan
we'ad
qibasah
zownah
'etenan
kiyme
semamah
'asiym
'asabeyha
wekal
ba'es
yisarepw
'etenaneyha
wekal
yukatw
pesiyleyha
wekal
will be used again
on a prostitute.
they
she collected
of a prostitute,
the wages
Since Since
and I will destroy
her idols.
all
in the fire,
will be burned
her wages
all
will be smashed to pieces;
her carved images
All

1-7. And all the graven images thereof shall be beaten to pieces, and all the hires thereof shall be burned with the fire, and all the idols thereof will I lay desolate: for she gathered it of the hire of an harlot, and they shall return to the hire of an harlot.

mic 1:8

יַעֲנָֽהבְנֹ֥ותכִּוְאֵ֖בֶלתַּנִּ֔יםכַּמִסְפֵּד֙אֶעֱשֶׂ֤הוְעָרֹ֑וםשֹׁולָ֖לאֵילְכָ֥הוְאֵילִ֔ילָהאֶסְפְּדָ֣הזֹאת֙עַל
ya'anahh
benowth
ki
we'ebelh
taniymh
ka
misepedh
'e'esehh
we'arowmh
שׁowlalh
'eylekahh
we'eyliylahh
'esepedahh
zo'th
'alh
ya'anah
benowt
ki
we'ebel
taniym
ka
miseped
'e'eseh
we'arowm
שׁowlal
'eylekah
we'eyliylah
'esepedah
zo't
'al
an ostrich.
like
and mourn
like a jackal
I will howl
and naked.
barefoot
I will walk
and wail;
I will lament
this
Because of

1-8. Therefore I will wail and howl, I will go stripped and naked: I will make a wailing like the dragons, and mourning as the owls.

mic 1:9

יְרוּשָׁלִָֽםעַדעַמִּ֖ישַׁ֥עַרעַדנָגַ֛עיְהוּדָ֔העַדכִּיבָ֨אָה֙מַכֹּותֶ֑יהָכִּ֥יאֲנוּשָׁ֖ה
yerwsalaimh
'adh
'amiyh
sa'arh
'adh
naga'
yehwdahh
'adh
kiyba'ahh
makowteyha
kiy'anwsahh
yerwsalaim
'ad
'amiy
sa'ar
'ad
naga'
yehwdah
'ad
kiyba'ah
makowteyha
kiy'anwsah
Jerusalem itself.
of my people,
the gate
as far as
it has approached
even Judah;
it has reached
her wound
For is incurable;

1-9. For her wound is incurable; for it is come unto Judah; he is come unto the gate of my people, even to Jerusalem.

mic 1:10

הִתְפַּלָּֽשִׁיעָפָ֖רלְעַפְרָ֔הבְּבֵ֣יתתִּבְכּ֑וּאַלבָּכֹ֖ותַּגִּ֔ידוּאַלבְּגַת֙
hitepalaשׁiyh
'aparh
le'aperahh
bebeyth
tibekwh
'alh
bakowh
tagiydwh
'alh
begath
hitepalaשׁiy
'apar
le'aperah
bebeyt
tibekw
'al
bakow
tagiydw
'al
begat
Roll
in the dust
in Beth-leaphrah.
at all.
do not weep
tell it
Do not
in Gath;

1-10. Declare ye it not at Gath, weep ye not at all: in the house of Aphrah roll thyself in the dust.

mic 1:11

עֶמְדָּתֹֽומִכֶּ֖םיִקַּ֥חבֵּ֣ית הָאֵ֔צֶלמִסְפַּד֙צַֽאֲנָ֔ןיֹושֶׁ֣בֶתיָֽצְאָה֙לֹ֤אבֹ֑שֶׁתעֶרְיָהשָׁפִ֖ירלָכֶ֛םיֹושֶׁ֥בֶתעִבְרִ֥י
'emedatowh
mikemh
yiqahh
beyt ha'eselh
misepadh
sa'ananh
yowsebeth
yase'ahh
lo'
boseth
'ereyahh
sapiyrh
lakemyowsebeth
'iberiyh
'emedatow
mikem
yiqah
beyt ha'esel
misepad
sa'anan
yowsebet
yase'ah
lo'
boset
'ereyah
sapiyr
lakemyowsebet
'iberiy
its support
from you.
is taken
Beth-ezel
is in mourning;
of Zaanan
The inhabitants
come out.
will not
in shameful
nakedness,
of Shaphir.
O residents
Depart

1-11. Pass ye away, thou inhabitant of Saphir, having thy shame naked: the inhabitant of Zaanan came not forth in the mourning of Bethezel; he shall receive of you his standing.

mic 1:12

יְרוּשָׁלִָֽםלְשַׁ֖עַריְהוָ֔האֵ֣תמֵרָע֙כִּֽייָ֤רַדמָרֹ֑ותיֹושֶׁ֣בֶתלְטֹ֖ובכִּֽיחָ֥לָֽה
yerwsalaimh
lesa'arh
yehwahh
'eth
me
ra'
kiyyaradh
marowth
yowsebeth
letowbh
kiyhalahh
yerwsalaim
lesa'ar
yehwah
'et
me
ra'
kiyyarad
marowt
yowsebet
letowb
kiyhalah
of Jerusalem.
even to the gate
the LORD,
from
calamity
but came down
of Maroth
the residents
for good,
For pined

1-12. For the inhabitant of Maroth waited carefully for good: but evil came down from the LORD unto the gate of Jerusalem.

mic 1:13

יִשְׂרָאֵֽלפִּשְׁעֵ֥יכִּיבָ֥ךְנִמְצְא֖וּצִיֹּ֔וןלְבַתהִיא֙חַטָּ֥אתרֵאשִׁ֨יתלָכִ֑ישׁיֹושֶׁ֣בֶתלָרֶ֖כֶשׁהַמֶּרְכָּבָ֛הרְתֹ֧ם
yisera'elh
pise'eyh
kiybakenimese'wh
siyownh
lebath
hiy'
hata'th
re'siyth
lakiysh
yowsebeth
larekesh
hamerekabahh
retomh
yisera'el
pise'ey
kiybakenimese'w
siyown
lebat
hiy'
hata't
re'siyt
lakiys
yowsebet
larekes
hamerekabah
retom
of Israel
the transgressions
for in you. were found
of Zion,
to the daughter
You were
of sin
the beginning
of Lachish.
O inhabitant
the horses
to the chariot,
Harness

1-13. O thou inhabitant of Lachish, bind the chariot to the swift beast: she is the beginning of the sin to the daughter of Zion: for the transgressions of Israel were found in thee.

mic 1:14

יִשְׂרָאֵֽללְמַלְכֵ֖ילְאַכְזָ֔באַכְזִיב֙בָּתֵּ֤ימֹורֶ֣שֶׁת גַּ֑תעַ֖לשִׁלּוּחִ֔יםתִּתְּנִ֣ילָכֵן֙
yisera'elh
lemalekeyh
le'akezabh
'akeziybh
bateyh
mowreset gath
'alh
silwhiymh
titeniyh
lakenh
yisera'el
lemalekey
le'akezab
'akeziyb
batey
mowreset gat
'al
silwhiym
titeniy
laken
of Israel.
to the kings
[will] prove deceptive
of Achzib
the houses
Moresheth-gath;
to
farewell gifts
send
Therefore,

1-14. Therefore shalt thou give presents to Moreshethgath: the houses of Achzib shall be a lie to the kings of Israel.

mic 1:15

יִשְׂרָאֵֽלכְּבֹ֥ודיָבֹ֖ואעֲדֻלָּ֥םעַדמָֽרֵשָׁ֑הלָ֔ךְיֹושֶׁ֖בֶתאָ֣בִיהַיֹּרֵשׁ֙עֹ֗ד
yisera'elh
kebowdh
yabow'
'adulamh
'adh
maresahh
lakeyowsebeth
'abiyh
hayoresh
'odh
yisera'el
kebowd
yabow'
'adulam
'ad
maresah
lakeyowsebet
'abiy
hayores
'od
of Israel
The glory
will come
Adullam.
to
of Mareshah.
against you, O inhabitant
bring
a conqueror
I will again

1-15. Yet will I bring an heir unto thee, O inhabitant of Mareshah: he shall come unto Adullam the glory of Israel.

mic 1:16

מִמֵּֽךְכִּ֥יגָל֖וּנֶּ֔שֶׁרכַּקָרְחָתֵךְ֙הַרְחִ֤בִיתַּעֲנוּגָ֑יִךְבְּנֵ֖יעַלוָגֹ֔זִּיקָרְחִ֣י
mimeke
kiygalwh
neserh
ka
qarehateke
harehibiyh
ta'anwgayike
beneyh
'alh
wagoziyh
qarehiyh
mimeke
kiygalw
neser
ka
qarehateke
harehibiy
ta'anwgayike
beney
'al
wagoziy
qarehiy
they will go from you
for into exile.
as an eagle,
as bald
make yourselves
your precious
children;
in morning for
and cut off your hair
Shave yourselves bald

1-16. Make thee bald, and poll thee for thy delicate children; enlarge thy baldness as the eagle; for they are gone into captivity from thee.