zac 1:1

לֵאמֹֽרהַנָּבִ֖יאעִדֹּ֥ובֶּןבֶּ֣רֶכְיָ֔הבֶּןאֶלזְכַרְיָה֙יְהוָ֗הדְבַרהָיָ֣הלְדָרְיָ֑וֶשׁשְׁתַּ֖יִםבִּשְׁנַ֥תהַשְּׁמִינִ֔יבַּחֹ֨דֶשׁ֙
le'morh
hanabiy'
'idowh
benh
berekeyahh
benh
'elzekareyahh
yehwahh
debarh
hayahh
ledareyawesh
setayimh
bisenath
hasemiyniyh
bahodesh
le'mor
hanabiy'
'idow
ben
berekeyah
ben
'elzekareyah
yehwah
debar
hayah
ledareyawes
setayim
bisenat
hasemiyniy
bahodes
saying:
the prophet
of Iddo,
the son
of Berechiah,
son
to Zechariah
of the LORD
the word
came
of [the reign] of Darius,
of the second
year
In the eighth
month

1-1. In the eighth month, in the second year of Darius, came the word of the LORD unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying,

zac 1:2

קָֽצֶףאֲבֹֽותֵיכֶ֖םעַליְהוָ֛הקָצַ֧ף
qaseph
'abowteykemh
'alh
yehwahh
qasaph
qasep
'abowteykem
'al
yehwah
qasap
was very
your forefathers.
with
“The LORD
angry

1-2. The LORD hath been sore displeased with your fathers.

zac 1:3

צְבָאֹֽותיְהוָ֥האֲלֵיכֶ֔םאָמַ֖רוְאָשׁ֣וּבצְבָאֹ֑ותיְהוָ֣האֵלַ֔ינְאֻ֖םשׁ֣וּבוּצְבָאֹ֔ותיְהוָ֣האָמַר֙אֲלֵהֶ֗םכֹּ֤הוְאָמַרְתָּ֣
seba'owth
yehwahh
'aleykem'amarh
we'aswbh
seba'owth
yehwahh
'elayne'umh
swbwh
seba'owth
yehwahh
'amarh
'alehemkohh
we'amareta
seba'owt
yehwah
'aleykem'amar
we'aswb
seba'owt
yehwah
'elayne'um
swbw
seba'owt
yehwah
'amar
'alehemkoh
we'amareta
of Hosts.
the LORD
says
‘and I will return
of Hosts,
the LORD
to you,’ declares
‘Return
of Hosts
the LORD
says:
to Me,’ that this is what
So tell [the people]

1-3. Therefore say thou unto them, Thus saith the LORD of hosts; Turn ye unto me, saith the LORD of hosts, and I will turn unto you, saith the LORD of hosts.

zac 1:4

יְהוָֽהאֵלַ֖ינְאֻםהִקְשִׁ֥יבוּוְלֹֽאשָׁמְע֛וּוְלֹ֥אהָֽרָעִ֑יםוּמַֽעַלְלֵיכֶ֖םהָרָעִ֔יםדַּרְכֵיכֶ֣םמִנָא֙שׁ֤וּבוּצְבָאֹ֔ותיְהוָ֣האָמַר֙כֹּ֤הלֵאמֹ֗רהָרִֽאשֹׁנִ֜יםאֲלֵיהֶם֩הַנְּבִיאִ֨יםאֲשֶׁ֣רקָרְאֽוּאֲבֹֽתֵיכֶ֡םכַתִּהְי֣וּאַל
yehwahh
'elayne'umh
hiqesiybwh
welo'
same'wh
welo'
hara'iymh
wma'aleleykemh
hara'iymh
darekeykemh
mi
na'
swbwh
seba'owth
yehwahh
'amarh
kohh
le'morh
hari'soniymh
'aleyhemhanebiy'iymh
'aserqare'wh
'aboteykemh
ka
tiheywh
'alh
yehwah
'elayne'um
hiqesiybw
welo'
same'w
welo'
hara'iym
wma'aleleykem
hara'iym
darekeykem
mi
na'
swbw
seba'owt
yehwah
'amar
koh
le'mor
hari'soniym
'aleyhemhanebiy'iym
'aserqare'w
'aboteykem
ka
tiheyw
'al
the LORD.
to Me, declares
or pay attention
listen
But they did not
and your evil
deeds.’
from your evil
ways
now
‘Turn
of Hosts
the LORD
This is what
says:
the former
prophets
to whom proclaimed:
like your forefathers,
be
Do not

1-4. Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets have cried, saying, Thus saith the LORD of hosts; Turn ye now from your evil ways, and from your evil doings: but they did not hear, nor hearken unto me, saith the LORD.

zac 1:5

יִֽחְיֽוּלְעֹולָ֖םהַוְהַ֨נְּבִאִ֔יםהֵ֑םאַיֵּהאֲבֹֽותֵיכֶ֖ם
yiheywh
le'owlamh
ha
wehanebi'iymh
hemh
'ayehh
'abowteykemh
yiheyw
le'owlam
ha
wehanebi'iym
hem
'ayeh
'abowteykem
do they live
forever?
And the prophets,
Where
are your forefathers now?

1-5. Your fathers, where are they? and the prophets, do they live for ever?

zac 1:6

אִתָּֽנוּעָשָׂ֥הכֵּ֖ןמַ֣עֲלָלֵ֔ינוּוּכְדְרָכֵ֨ינוּ֙לָ֔נוּכִּלַעֲשֹׂ֣ותצְבָאֹות֙יְהוָ֤האֲשֶׁ֨רזָמַ֜םכַּוַיֹּאמְר֗וּוַיָּשׁ֣וּבוּאֲבֹתֵיכֶ֑םהִשִּׂ֖יגוּלֹ֥ואהֲהַנְּבִיאִ֔יםעֲבָדַ֣יאֶתאֲשֶׁ֤רצִוִּ֨יתִי֙וְחֻקַּ֗ידְּבָרַ֣יאַ֣ךְ
'itanwh
'asahh
kenh
ma'alaleynwh
wke
derakeynwh
lanwki
la'asowth
seba'owth
yehwahh
'aserzamamh
ka
wayo'merwh
wayaswbwh
'aboteykemh
hisiygwh
low'
ha
hanebiy'iymh
'abadayh
'eth
'asersiwiytiyh
wehuqayh
debarayh
'ake
'itanw
'asah
ken
ma'alaleynw
wke
derakeynw
lanwki
la'asowt
seba'owt
yehwah
'aserzamam
ka
wayo'merw
wayaswbw
'aboteykem
hisiygw
low'
ha
hanebiy'iym
'abaday
'et
'asersiwiytiy
wehuqay
debaray
'ake
to us.’”
He has done
so
deeds,
and and
according to our ways
to us to us
to do
of Hosts
the LORD
‘Just as purposed
and said,
They repented
your forefathers?
overtake
did not
the prophets,
My servants
which I commanded
and My statutes,
My words
But

1-6. But my words and my statutes, which I commanded my servants the prophets, did they not take hold of your fathers? and they returned and said, Like as the LORD of hosts thought to do unto us, according to our ways, and according to our doings, so hath he dealt with us.

zac 1:7

לֵאמֹֽרהַנָּבִ֖יאעִדֹּ֥ואבֶּןבֶּ֣רֶכְיָ֔הוּבֶּןאֶלזְכַרְיָה֙יְהוָ֗הדְבַרהָיָ֣הלְדָרְיָ֑וֶשׁשְׁתַּ֖יִםבִּשְׁנַ֥תשְׁבָ֔טחֹ֣דֶשׁהוּאחֹ֨דֶשׁ֙עָשָׂ֥רלְעַשְׁתֵּֽיוְאַרְבָּעָ֜העֶשְׂרִ֨יםבְּיֹום֩
le'morh
hanabiy'
'idow'
benh
berekeyahwh
benh
'elzekareyahh
yehwahh
debarh
hayahh
ledareyawesh
setayimh
bisenath
sebath
hodesh
hw'
hodesh
'asarh
le'aseteyh
we'areba'ahh
'eseriymh
beyowmh
le'mor
hanabiy'
'idow'
ben
berekeyahw
ben
'elzekareyah
yehwah
debar
hayah
ledareyawes
setayim
bisenat
sebat
hodes
hw'
hodes
'asar
le'asetey
we'areba'ah
'eseriym
beyowm
the prophet
of Iddo.
the son
of Berechiah,
son
to Zechariah
of the LORD
the word
came
of Darius,
in the second
year
of Shebat,
the month
month,
of the eleventh
On the twenty-fourth
day

1-7. Upon the four and twentieth day of the eleventh month, which is the month Sebat, in the second year of Darius, came the word of the LORD unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying,

zac 1:8

וּלְבָנִֽיםשְׂרֻקִּ֖יםאֲדֻמִּ֔יםסוּסִ֣יםוְאַחֲרָיו֙אֲשֶׁ֣רבַּמְּצֻלָ֑ההַהֲדַסִּ֖יםבֵּ֥יןעֹמֵ֔דוְה֣וּאאָדֹ֔םס֣וּסעַלרֹכֵב֙אִישׁ֙וְהִנֵּההַלַּ֗יְלָהרָאִ֣יתִי
wlebaniymh
seruqiymh
'adumiymh
swsiymh
we'aharaywh
'aserbamesulahh
hahadasiymh
beynh
'omedh
wehw'
'adomh
swsh
'alh
rokebh
'iysh
wehinehh
halayelahh
ra'iytiyh
wlebaniym
seruqiym
'adumiym
swsiym
we'aharayw
'aserbamesulah
hahadasiym
beyn
'omed
wehw'
'adom
sws
'al
rokeb
'iys
wehineh
halayelah
ra'iytiy
and white
sorrel,
were red,
horses.
Behind him
in the hollow.
the myrtle trees
among
stood
that
a red
horse
on
riding
a man
and saw
into the night
I looked out

1-8. I saw by night, and behold a man riding upon a red horse, and he stood among the myrtle trees that were in the bottom; and behind him were there red horses, speckled, and white.

zac 1:9

אֵֽלֶּההֵ֥מָּהמָהאַרְאֶ֖ךָּבִּ֔יאֲנִ֥יהַדֹּבֵ֣ראֵלַ֗יהַמַּלְאָךְ֙וַיֹּ֣אמֶראֲדֹנִ֑יאֵ֣לֶּהמָהוָאֹמַ֖ר
'elehh
hemahh
mahh
'are'eka
biy'aniyh
hadoberh
'elayhamale'ake
wayo'merh
'adoniyh
'elehh
mahh
wa'omarh
'eleh
hemah
mah
'are'eka
biy'aniy
hadober
'elayhamale'ake
wayo'mer
'adoniy
'eleh
mah
wa'omar
they are.”
you what
will show
with me “I
who was speaking
And the angel
replied,
my lord?”
are these,
“What
I asked.

1-9. Then said I, O my lord, what are these? And the angel that talked with me said unto me, I will shew thee what these be.

zac 1:10

בָּאָֽרֶץלְהִתְהַלֵּ֖ךְיְהוָ֔האֲשֶׁ֣רשָׁלַ֣חאֵ֚לֶּהוַיֹּאמַ֑רהַהַדַסִּ֖יםבֵּיןהָעֹמֵ֥דהָאִ֛ישׁוַיַּ֗עַן
ba'aresh
lehitehaleke
yehwahh
'asersalahh
'elehh
wayo'marh
hahadasiymh
beynh
ha'omedh
ha'iysh
waya'anh
ba'ares
lehitehaleke
yehwah
'asersalah
'eleh
wayo'mar
hahadasiym
beyn
ha'omed
ha'iys
waya'an
the earth.”
to patrol
the LORD
are the ones has sent
“They
the myrtle trees
among
standing
Then the man
explained,

1-10. And the man that stood among the myrtle trees answered and said, These are they whom the LORD hath sent to walk to and fro through the earth.

zac 1:11

וְשֹׁקָֽטֶתיֹשֶׁ֥בֶתהָאָ֖רֶץכָלוְהִנֵּ֥הבָאָ֑רֶץהִתְהַלַּ֣כְנוּוַיֹּאמְר֖וּהַהֲדַסִּ֔יםבֵּ֣יןהָֽעֹמֵד֙יְהוָ֗המַלְאַ֣ךְאֶתוַֽיַּעֲנ֞וּ
wesoqateth
yosebeth
ha'aresh
kalh
wehinehh
ba'aresh
hitehalakenwh
wayo'merwh
hahadasiymh
beynh
ha'omedh
yehwahh
male'ake
'eth
waya'anwh
wesoqatet
yosebet
ha'ares
kal
wehineh
ba'ares
hitehalakenw
wayo'merw
hahadasiym
beyn
ha'omed
yehwah
male'ake
'et
waya'anw
and tranquil.”
is at rest
the earth
all
and behold,
the earth,
“We have patrolled
the myrtle trees,
among
who stood
of the LORD
the Angel
And [the riders] answered

1-11. And they answered the angel of the LORD that stood among the myrtle trees, and said, We have walked to and fro through the earth, and, behold, all the earth sitteth still, and is at rest.

zac 1:12

שָׁנָֽהשִׁבְעִ֥יםזֶ֖האֲשֶׁ֣רזָעַ֔מְתָּהיְהוּדָ֑העָרֵ֣יוְאֵ֖תיְרוּשָׁלִַ֔םאֶתתְרַחֵ֣םלֹֽאאַתָּה֙מָתַ֗יעַדצְבָאֹ֔ותיְהוָ֣הוַיֹּאמַר֒יְהוָה֮מַלְאַךְוַיַּ֣עַן
sanahh
sibe'iymh
zehh
'aserza'ametahh
yehwdahh
'areyh
we'eth
yerwsalaimh
'eth
terahemh
lo'
'atahh
matayh
'adh
seba'owth
yehwahh
wayo'marh
yehwahh
male'ake
waya'anh
sanah
sibe'iym
zeh
'aserza'ametah
yehwdah
'arey
we'et
yerwsalaim
'et
terahem
lo'
'atah
matay
'ad
seba'owt
yehwah
wayo'mar
yehwah
male'ake
waya'an
years?”
seventy
these
with which You have been angry
of Judah,
the cities
and and
from Jerusalem
withhold mercy
will You
“How long,
of Hosts,
O LORD
said,
of the LORD
Then the Angel

1-12. Then the angel of the LORD answered and said, O LORD of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation these threescore and ten years?

zac 1:13

נִחֻמִֽיםדְּבָרִ֖יםטֹובִ֑יםבִּ֖ידְּבָרִ֣יםהַדֹּבֵ֥רהַמַּלְאָ֛ךְאֶתיְהוָ֗הוַיַּ֣עַן
nihumiymh
debariymh
towbiymh
biydebariymh
hadoberh
hamale'ake
'eth
yehwahh
waya'anh
nihumiym
debariym
towbiym
biydebariym
hadober
hamale'ake
'et
yehwah
waya'an
and comforting
kind
with me. words
who was speaking
to the angel
So the LORD
spoke

1-13. And the LORD answered the angel that talked with me with good words and comfortable words.

zac 1:14

גְדֹולָֽהקִנְאָ֥הוּלְצִיֹּ֖וןלִירוּשָׁלִַ֛םקִנֵּ֧אתִיצְבָאֹ֑ותיְהוָ֣האָמַ֖רכֹּ֥הלֵאמֹ֔רבִּ֔יקְרָ֣אהַדֹּבֵ֣ראֵלַ֗יהַמַּלְאָךְ֙וַיֹּ֣אמֶר
gedowlahh
qine'ahh
wlesiyownh
liyrwsalaimh
qine'tiyh
seba'owth
yehwahh
'amarh
kohh
le'morh
biyqera'
hadoberh
'elayhamale'ake
wayo'merh
gedowlah
qine'ah
wlesiyown
liyrwsalaim
qine'tiy
seba'owt
yehwah
'amar
koh
le'mor
biyqera'
hadober
'elayhamale'ake
wayo'mer
‘I am very
and and Zion,
for Jerusalem
jealous
of Hosts
the LORD
says:
This is what
this word:
“Proclaim
who was speaking
Then the angel
with me said,

1-14. So the angel that communed with me said unto me, Cry thou, saying, Thus saith the LORD of hosts; I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy.

zac 1:15

לְרָעָֽהעָזְר֥וּוְהֵ֖מָּהמְּעָ֔טקָצַ֣פְתִּיאֲשֶׁ֤ראֲנִי֙הַשַּֽׁאֲנַנִּ֑יםהַגֹּויִ֖םעַלקֹצֵ֔ףאֲנִ֣יגָּדֹול֙וְקֶ֤צֶף
lera'ahh
'azerwh
wehemahh
me'ath
qasapetiyh
'aser'aniyh
hasa'ananiymh
hagowyimh
'alh
qoseph
'aniyh
gadowlh
weqeseph
lera'ah
'azerw
wehemah
me'at
qasapetiy
'aser'aniy
hasa'ananiym
hagowyim
'al
qosep
'aniy
gadowl
weqesep
the calamity.’
have increased
but they
was a little
angry,
For I
that are at ease.
the nations
with
but I
am fiercely angry

1-15. And I am very sore displeased with the heathen that are at ease: for I was but a little displeased, and they helped forward the affliction.

zac 1:16

יְרוּשָׁלִָֽםעַליִנָּטֶ֖הוְקָ֥וצְבָאֹ֑ותיְהוָ֣הבָּ֔הּנְאֻ֖םיִבָּ֣נֶהבֵּיתִי֙בְּֽרַחֲמִ֔יםלִירוּשָׁלִַ֨ם֙שַׁ֤בְתִּייְהוָ֗האָמַ֣רכֹּֽהלָכֵ֞ן
yerwsalaimh
'alh
yinatehh
weqawh
seba'owth
yehwahh
bahne'umh
yibanehh
beytiyh
berahamiymh
liyrwsalaimh
sabetiyh
yehwahh
'amarh
kohh
lakenh
yerwsalaim
'al
yinateh
weqaw
seba'owt
yehwah
bahne'um
yibaneh
beytiy
berahamiym
liyrwsalaim
sabetiy
yehwah
'amar
koh
laken
Jerusalem.’
over
will be stretched out
and a measuring line
of Hosts,
the LORD
and there declares
will be rebuilt,
My house
with mercy,
to Jerusalem
‘I will return
the LORD
says:
this is what
Therefore,

1-16. Therefore thus saith the LORD; I am returned to Jerusalem with mercies: my house shall be built in it, saith the LORD of hosts, and a line shall be stretched forth upon Jerusalem.

zac 1:17

בִּירוּשָׁלִָֽםעֹ֖ודוּבָחַ֥רצִיֹּ֔וןאֶתעֹוד֙יְהוָ֥הוְנִחַ֨םטֹּ֑ובמִעָרַ֖יתְּפוּצֶ֥ינָהעֹ֛ודצְבָאֹ֔ותיְהוָ֣האָמַר֙כֹּ֤הלֵאמֹ֗רקְרָ֣אעֹ֣וד
biyrwsalaimh
'owdh
wbaharh
siyownh
'eth
'owdh
yehwahh
wenihamh
towbh
mi
'arayh
tepwseynahh
'owdh
seba'owth
yehwahh
'amarh
kohh
le'morh
qera'
'owdh
biyrwsalaim
'owd
wbahar
siyown
'et
'owd
yehwah
weniham
towb
mi
'aray
tepwseynah
'owd
seba'owt
yehwah
'amar
koh
le'mor
qera'
'owd
Jerusalem.’”
[and]
choose
Zion
will again
the LORD
comfort
with prosperity;
‘My cities
overflow
will again
of Hosts
the LORD
This is what
says:
Proclaim
further:

1-17. Cry yet, saying, Thus saith the LORD of hosts; My cities through prosperity shall yet be spread abroad; and the LORD shall yet comfort Zion, and shall yet choose Jerusalem.

zac 1:18

קְרָנֹֽותאַרְבַּ֥עוְהִנֵּ֖הוָאֵ֑רֶאעֵינַ֖יאֶתוָאֶשָּׂ֥א
qeranowth
'areba'
wehinehh
wa'ere'
'eynayh
'eth
wa'esa'
qeranowt
'areba'
wehineh
wa'ere'
'eynay
'et
wa'esa'
horns.
four
and saw
Then I looked up

1-18. Then lifted I up mine eyes, and saw, and behold four horns.

zac 1:19

וִירוּשָׁלָֽםיִשְׂרָאֵ֖לאֶתיְהוּדָ֔האֶתאֲשֶׁ֣רזֵר֣וּהַקְּרָנֹות֙אֵלַ֔יאֵ֤לֶּהוַיֹּ֣אמֶראֵ֑לֶּהבִּ֖ימָההַדֹּבֵ֥ראֶלהַמַּלְאָ֛ךְוָאֹמַ֗ר
wiyrwsalamh
yisera'elh
'eth
yehwdahh
'eth
'aserzerwh
haqeranowth
'elay'elehh
wayo'merh
'elehh
biymahh
hadoberh
'elhamale'ake
wa'omarh
wiyrwsalam
yisera'el
'et
yehwdah
'et
'aserzerw
haqeranowt
'elay'eleh
wayo'mer
'eleh
biymah
hadober
'elhamale'ake
wa'omar
and Jerusalem.”
Israel,
Judah,
that scattered
are the horns
me, “These
And he told
are these?”
with me, “What
who was speaking
the angel
So I asked

1-19. And I said unto the angel that talked with me, What be these? And he answered me, These are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem.

zac 1:20

חָרָשִֽׁיםאַרְבָּעָ֖היְהוָ֔הוַיַּרְאֵ֣נִי
harasiymh
'areba'ahh
yehwahh
wayare'eniyh
harasiym
'areba'ah
yehwah
wayare'eniy
craftsmen.
me four
Then the LORD
showed

1-20. And the LORD shewed me four carpenters.

zac 1:21

לְזָרֹותָֽהּיְהוּדָ֖האֶלאֶ֥רֶץקֶ֛רֶןהַנֹּשְׂאִ֥יםהַגֹּויִ֗םקַרְנֹ֣ותאֶתלְיַדֹּ֞ותאֹתָ֔םלְהַחֲרִ֣ידאֵ֨לֶּה֙וַיָּבֹ֤אוּרֹאשֹׁ֔ונָשָׂ֣אלֹאאִישׁ֙פִיכְּיְהוּדָ֗האֶתאֲשֶׁרזֵ֣רוּהַקְּרָנֹ֞ותאֵ֣לֶּהלֵאמֹ֗רוַיֹּ֣אמֶרלַֽעֲשֹׂ֑ותבָאִ֖יםאֵ֥לֶּהמָ֛הוָאֹמַ֕ר
lezarowtahh
yehwdahh
'el'eresh
qerenh
hanose'iymh
hagowyimh
qarenowth
'eth
leyadowth
'otamh
lehahariydh
'elehh
wayabo'wh
ro'sowh
nasa'
lo'
'iysh
piyh
ke
yehwdahh
'eth
'aserzerwh
haqeranowth
'elehh
le'morh
wayo'merh
la'asowth
ba'iymh
'elehh
mahh
wa'omarh
lezarowtah
yehwdah
'el'eres
qeren
hanose'iym
hagowyim
qarenowt
'et
leyadowt
'otam
lehahariyd
'eleh
wayabo'w
ro'sow
nasa'
lo'
'iys
piy
ke
yehwdah
'et
'aserzerw
haqeranowt
'eleh
le'mor
wayo'mer
la'asowt
ba'iym
'eleh
mah
wa'omar
to scatter it.”
of Judah
against the land
their horns
that lifted up
of the nations
these horns
[and] throw down
them
to terrify
but the [craftsmen]
have come
his head;
could raise
no
one
so that
Judah
that scattered
are the horns
“These
And He replied,
to do?”
coming
are these
“What
I asked.

1-21. Then said I, What come these to do? And he spake, saying, These are the horns which have scattered Judah, so that no man did lift up his head: but these are come to fray them, to cast out the horns of the Gentiles, which lifted up their horn over the land of Judah to scatter it.