amo 1:1

הָרָֽעַשׁלִפְנֵ֥ישְׁנָתַ֖יִםיִשְׂרָאֵ֔למֶ֣לֶךְיֹואָשׁ֙בֶּןיָרָבְעָ֤םוּבִימֵ֞ייְהוּדָ֗המֶֽלֶךְעֻזִּיָּ֣הבִּימֵ֣ייִשְׂרָאֵ֜לעַלאֲשֶׁר֩חָזָ֨התְּקֹ֑ועַמִבַנֹּקְדִ֖יםאֲשֶׁרהָיָ֥העָמֹ֔וסדִּבְרֵ֣י
hara'ash
lipeneyh
senatayimh
yisera'elh
meleke
yow'ash
benh
yarabe'amh
wbiymeyh
yehwdahh
meleke
'uziyahh
biymeyh
yisera'elh
'alh
'aserhazahh
teqow'a
mi
banoqediymh
'aserhayahh
'amowsh
dibereyh
hara'as
lipeney
senatayim
yisera'el
meleke
yow'as
ben
yarabe'am
wbiymey
yehwdah
meleke
'uziyah
biymey
yisera'el
'al
'aserhazah
teqow'a
mi
banoqediym
'aserhayah
'amows
diberey
the earthquake,
before
two years
of Israel.
[was] king
of Jehoash
son
and Jeroboam
of Judah
[was] king
[when] Uzziah
in the days
Israel
concerning
what he saw
of Tekoa—
among the sheepherders
who was
of Amos,
[These are] the words

1-1. The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel, two years before the earthquake.

amo 1:2

הַכַּרְמֶֽלרֹ֥אשׁוְיָבֵ֖שׁהָרֹעִ֔יםנְאֹ֣ותוְאָֽבְלוּ֙קֹולֹ֑ויִתֵּ֣ןירוּשָׁלִַ֖םוּמִיִשְׁאָ֔גצִּיֹּ֣וןמִיְהוָה֙וַיֹּאמַ֓ר
hakaremelh
ro'sh
weyabesh
haro'iymh
ne'owth
we'abelwh
qowlowh
yitenh
yrwsalaimh
wmi
yise'agh
siyownh
mi
yehwahh
wayo'marh
hakaremel
ro's
weyabes
haro'iym
ne'owt
we'abelw
qowlow
yiten
yrwsalaim
wmi
yise'ag
siyown
mi
yehwah
wayo'mar
of Carmel
and the summit
withers.”
of the shepherds
the pastures
mourn,
His voice
and raises
Jerusalem;
from
roars
Zion
from
“The LORD
He said:

1-2. And he said, The LORD will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither.

amo 1:3

הַגִּלְעָֽדאֶתהַבַּרְזֶ֖לבַּחֲרֻצֹ֥ותדּוּשָׁ֛םעַלאֲשִׁיבֶ֑נּוּלֹ֣אאַרְבָּעָ֖הוְעַלדַמֶּ֔שֶׂקפִּשְׁעֵ֣ישְׁלֹשָׁה֙עַליְהוָ֔האָמַ֣רכֹּ֚ה
hagile'adh
'eth
habarezelh
baharusowth
dwsamh
'alh
'asiybenwh
lo'
'areba'ahh
we'alh
dameseqh
pise'eyh
selosahh
'alh
yehwahh
'amarh
kohh
hagile'ad
'et
habarezel
baharusowt
dwsam
'al
'asiybenw
lo'
'areba'ah
we'al
dameseq
pise'ey
selosah
'al
yehwah
'amar
koh
Gilead
of iron.
with sledges
they threshed
because
revoke [My judgment],
I will not
four,
even
of Damascus,
transgressions
three
“For
the LORD
says:
This is what

1-3. Thus saith the LORD; For three transgressions of Damascus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have threshed Gilead with threshing instruments of iron:

amo 1:4

בֶּן־הֲדָֽדאַרְמְנֹ֥ותוְאָכְלָ֖החֲזָאֵ֑לבְּבֵ֣יתאֵ֖שׁוְשִׁלַּ֥חְתִּי
benhadadh
'aremenowth
we'akelahh
haza'elh
bebeyth
'esh
wesilahetiyh
benhadad
'aremenowt
we'akelah
haza'el
bebeyt
'es
wesilahetiy
Ben-hadad.
the citadels of
to consume
of Hazael
upon the house
fire
So I will send

1-4. But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Benhadad.

amo 1:5

יְהוָֽהאָמַ֥רקִ֖ירָהאֲרָ֛םעַםוְגָל֧וּבֵּ֣ית עֶ֑דֶןמִשֵׁ֖בֶטוְתֹומֵ֥ךְבִּקְעַת־אָ֔וֶןמִיֹושֵׁב֙וְהִכְרַתִּ֤ידַּמֶּ֔שֶׂקבְּרִ֣יחַוְשָֽׁבַרְתִּי֙
yehwahh
'amarh
qiyrahh
'aramh
'amh
wegalwh
beyt 'edenh
mi
sebeth
wetowmeke
biqe'at'awenh
mi
yowsebh
wehikeratiyh
dameseqh
beriyha
wesabaretiyh
yehwah
'amar
qiyrah
'aram
'am
wegalw
beyt 'eden
mi
sebet
wetowmeke
biqe'at'awen
mi
yowseb
wehikeratiy
dameseq
beriyha
wesabaretiy
the LORD.
says
to Kir,”
of Aram
The people
will be exiled
Beth-eden.
from
the scepter
and him who wields
of the Valley of Aven
the ruler
and cut off
of Damascus
the gates
I will break down

1-5. I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the sceptre from the house of Eden: and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the LORD.

amo 1:6

לֶאֱדֹֽוםלְהַסְגִּ֥ירשְׁלֵמָ֖הגָּל֥וּתהַגְלֹותָ֛םעַלאֲשִׁיבֶ֑נּוּלֹ֣אאַרְבָּעָ֖הוְעַלעַזָּ֔הפִּשְׁעֵ֣ישְׁלֹשָׁה֙עַליְהוָ֔האָמַ֣רכֹּ֚ה
le'edowmh
lehasegiyrh
selemahh
galwth
hagelowtamh
'alh
'asiybenwh
lo'
'areba'ahh
we'alh
'azahh
pise'eyh
selosahh
'alh
yehwahh
'amarh
kohh
le'edowm
lehasegiyr
selemah
galwt
hagelowtam
'al
'asiybenw
lo'
'areba'ah
we'al
'azah
pise'ey
selosah
'al
yehwah
'amar
koh
to Edom.
to deliver [them] up
a whole
population
they exiled
because
revoke [My judgment],
I will not
four,
even
of Gaza,
transgressions
three
“For
the LORD
says:
This is what

1-6. Thus saith the LORD; For three transgressions of Gaza, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they carried away captive the whole captivity, to deliver them up to Edom:

amo 1:7

אַרְמְנֹתֶֽיהָוְאָכְלָ֖העַזָּ֑הבְּחֹומַ֣תאֵ֖שׁוְשִׁלַּ֥חְתִּי
'aremenoteyha
we'akelahh
'azahh
behowmath
'esh
wesilahetiyh
'aremenoteyha
we'akelah
'azah
behowmat
'es
wesilahetiy
its citadels.
to consume
of Gaza,
upon the walls
fire
So I will send

1-7. But I will send a fire on the wall of Gaza, which shall devour the palaces thereof:

amo 1:8

יְהוִֽהאֲדֹנָ֥יאָמַ֖רפְּלִשְׁתִּ֔יםשְׁאֵרִ֣יתוְאָֽבְדוּ֙עֶקְרֹ֗וןעַליָדִ֜יוַהֲשִׁיבֹ֨ותִיאַשְׁקְלֹ֑וןמֵֽשֵׁ֖בֶטוְתֹומֵ֥ךְאַשְׁדֹּ֔ודמֵֽיֹושֵׁב֙וְהִכְרַתִּ֤י
yehwihh
'adonayh
'amarh
pelisetiymh
se'eriyth
we'abedwh
'eqerownh
'alh
yadiyh
wahasiybowtiyh
'aseqelownh
me
sebeth
wetowmeke
'asedowdh
me
yowsebh
wehikeratiyh
yehwih
'adonay
'amar
pelisetiym
se'eriyt
we'abedw
'eqerown
'al
yadiy
wahasiybowtiy
'aseqelown
me
sebet
wetowmeke
'asedowd
me
yowseb
wehikeratiy
GOD.
the Lord
says
of the Philistines
and the remnant
will perish,”
Ekron,
against
My hand
And I will turn
Ashkelon.
from
the scepter
and him who wields
Ashdod
from
the ruler
I will cut off

1-8. And I will cut off the inhabitant from Ashdod, and him that holdeth the sceptre from Ashkelon, and I will turn mine hand against Ekron: and the remnant of the Philistines shall perish, saith the Lord GOD.

amo 1:9

אַחִֽיםבְּרִ֥יתזָכְר֖וּוְלֹ֥אלֶאֱדֹ֔וםשְׁלֵמָה֙גָּל֤וּתהַסְגִּירָ֞םעַֽלאֲשִׁיבֶ֑נּוּלֹ֣אאַרְבָּעָ֖הוְעַלצֹ֔רפִּשְׁעֵישְׁלֹשָׁה֙עַליְהוָ֔האָמַ֣רכֹּ֚ה
'ahiymh
beriyth
zakerwh
welo'
le'edowmh
selemahh
galwth
hasegiyramh
'alh
'asiybenwh
lo'
'areba'ahh
we'alh
sorh
pise'eyh
selosahh
'alh
yehwahh
'amarh
kohh
'ahiym
beriyt
zakerw
welo'
le'edowm
selemah
galwt
hasegiyram
'al
'asiybenw
lo'
'areba'ah
we'al
sor
pise'ey
selosah
'al
yehwah
'amar
koh
of brotherhood.
a covenant
and broke
to Edom
a whole
congregation of exiles
they delivered up
because
revoke [My judgment],
I will not
four,
even
of Tyre,
transgressions
three
“For
the LORD
says:
This is what

1-9. Thus saith the LORD; For three transgressions of Tyrus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they delivered up the whole captivity to Edom, and remembered not the brotherly covenant:

amo 1:10

אַרְמְנֹתֶֽיהָוְאָכְלָ֖הצֹ֑רבְּחֹ֣ומַתאֵ֖שׁוְשִׁלַּ֥חְתִּי
'aremenoteyha
we'akelahh
sorh
behowmath
'esh
wesilahetiyh
'aremenoteyha
we'akelah
sor
behowmat
'es
wesilahetiy
its citadels.”
to consume
of Tyre,
upon the walls
fire
So I will send

1-10. But I will send a fire on the wall of Tyrus, which shall devour the palaces thereof.

amo 1:11

נֶֽצַחשְׁמָ֥רָהוְעֶבְרָתֹ֖ואַפֹּ֔ולָעַד֙וַיִּטְרֹ֤ףרַחֲמָ֔יווְשִׁחֵ֣תאָחִיו֙בַחֶ֤רֶברָדְפֹ֨ועַלאֲשִׁיבֶ֑נּוּלֹ֣אאַרְבָּעָ֖הוְעַלאֱדֹ֔וםפִּשְׁעֵ֣ישְׁלֹשָׁה֙עַליְהוָ֔האָמַ֣רכֹּ֚ה
nesahh
semarahh
we'eberatowh
'apowh
la'adh
wayiteroph
rahamaywh
wesiheth
'ahiywh
baherebh
radepowh
'alh
'asiybenwh
lo'
'areba'ahh
we'alh
'edowmh
pise'eyh
selosahh
'alh
yehwahh
'amarh
kohh
nesah
semarah
we'eberatow
'apow
la'ad
wayiterop
rahamayw
wesihet
'ahiyw
bahereb
radepow
'al
'asiybenw
lo'
'areba'ah
we'al
'edowm
pise'ey
selosah
'al
yehwah
'amar
koh
incessantly.
flamed
and his fury
his anger
continually,
raged
all compassion;
and stifled
his brother
with the sword
he pursued
because
revoke [My judgment],
I will not
four,
even
of Edom,
transgressions
three
“For
the LORD
says:
This is what

1-11. Thus saith the LORD; For three transgressions of Edom, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath for ever:

amo 1:12

בָּצְרָֽהאַרְמְנֹ֥ותוְאָכְלָ֖הבְּתֵימָ֑ןאֵ֖שׁוְשִׁלַּ֥חְתִּי
baserahh
'aremenowth
we'akelahh
beteymanh
'esh
wesilahetiyh
baserah
'aremenowt
we'akelah
beteyman
'es
wesilahetiy
of Bozrah.”
the citadels
to consume
upon Teman
fire
So I will send

1-12. But I will send a fire upon Teman, which shall devour the palaces of Bozrah.

amo 1:13

גְּבוּלָֽםאֶתהַרְחִ֥יבלְמַ֖עַןהַגִּלְעָ֔דהָרֹ֣ותבִּקְעָם֙עַלאֲשִׁיבֶ֑נּוּלֹ֣אאַרְבָּעָ֖הוְעַלעַמֹּ֔וןבְנֵֽיפִּשְׁעֵ֣ישְׁלֹשָׁה֙עַליְהוָ֔האָמַ֣רכֹּ֚ה
gebwlamh
'eth
harehiybh
lema'anh
hagile'adh
harowth
biqe'amh
'alh
'asiybenwh
lo'
'areba'ahh
we'alh
'amownh
beneyh
pise'eyh
selosahh
'alh
yehwahh
'amarh
kohh
gebwlam
'et
harehiyb
lema'an
hagile'ad
harowt
biqe'am
'al
'asiybenw
lo'
'areba'ah
we'al
'amown
beney
pise'ey
selosah
'al
yehwah
'amar
koh
their territory.
enlarge
in order to
women of Gilead
the pregnant
they ripped open
because
revoke [My judgment],
I will not
four,
even
of the Ammonites,
transgressions
three
“For
the LORD
says:
This is what

1-13. Thus saith the LORD; For three transgressions of the children of Ammon, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have ripped up the women with child of Gilead, that they might enlarge their border:

amo 1:14

סוּפָֽהבְּיֹ֥וםבְּסַ֖עַרמִלְחָמָ֔הבְּיֹ֣וםבִּתְרוּעָה֙אַרְמְנֹותֶ֑יהָוְאָכְלָ֖הרַבָּ֔הבְּחֹומַ֣תאֵשׁ֙וְהִצַּ֤תִּי
swpahh
beyowmh
besa'arh
milehamahh
beyowmh
biterw'ahh
'aremenowteyha
we'akelahh
rabahh
behowmath
'esh
wehisatiyh
swpah
beyowm
besa'ar
milehamah
beyowm
biterw'ah
'aremenowteyha
we'akelah
rabah
behowmat
'es
wehisatiy
of tempest.
on the day
and a violent wind
of battle
on the day
amid war cries
its citadels
to consume
of Rabbah
in the walls
a fire
So I will kindle

1-14. But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces thereof, with shouting in the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind:

amo 1:15

יְהוָֽהאָמַ֥ריַחְדָּ֖ווְשָׂרָ֛יוה֧וּאבַּגֹּולָ֑המַלְכָּ֖םוְהָלַ֥ךְ
yehwahh
'amarh
yahedawh
wesaraywh
hw'
bagowlahh
malekamh
wehalake
yehwah
'amar
yahedaw
wesarayw
hw'
bagowlah
malekam
wehalake
the LORD.
says
together,”
and his princes
he
into exile—
Their king
will go

1-15. And their king shall go into captivity, he and his princes together, saith the LORD.