ezr 1:1

לֵאמֹֽרבְּמִכְתָּ֖בוְגַםמַלְכוּתֹ֔ובְּכָלקֹול֙וַיַּֽעֲבֶרפָּרַ֔סמֶֽלֶךְכֹּ֣רֶשׁר֨וּחַ֙אֶתיְהוָ֗ההֵעִ֣יריִרְמְיָ֑הפִּ֣ימִיְהוָ֖הדְּבַרלִכְלֹ֥ותפָּרַ֔סמֶ֣לֶךְלְכֹ֨ורֶשׁ֙אַחַ֗תוּבִשְׁנַ֣ת
le'morh
bemiketabh
wegamh
malekwtowh
bekalh
qowlh
waya'aberh
parash
meleke
koresh
rwha
'eth
yehwahh
he'iyrh
yiremeyahh
piyh
mi
yehwahh
debarh
likelowth
parash
meleke
lekowresh
'ahath
wbisenath
le'mor
bemiketab
wegam
malekwtow
bekal
qowl
waya'aber
paras
meleke
kores
rwha
'et
yehwah
he'iyr
yiremeyah
piy
mi
yehwah
debar
likelowt
paras
meleke
lekowres
'ahat
wbisenat
as follows:
and to put it in writing
his kingdom
throughout
a proclamation
to send
of Persia
king
of Cyrus
the spirit
the LORD
stirred
through Jeremiah,
spoken
of the LORD
the word
to fulfill
of Persia,
king
of Cyrus
In the first
year

1-1. Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the LORD by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying,

ezr 1:2

אֲשֶׁ֥רבִּֽיהוּדָֽהבִּירוּשָׁלִַ֖םלֹ֣ובַ֔יִתלִבְנֹֽותעָלַי֙פָקַ֤דוְהֽוּאהַשָּׁמָ֑יִםאֱלֹהֵ֣ילִ֔ייְהוָ֖הנָ֣תַןהָאָ֔רֶץמַמְלְכֹ֣ותכֹּ֚לפָּרַ֔סמֶ֣לֶךְכֹּ֚רֶשׁאָמַ֗רכֹּ֣ה
'aserbiyhwdahh
biyrwsalaimh
lowbayith
libenowth
'alayh
paqadh
wehw'
hasamayimh
'eloheyh
liyyehwahh
natanh
ha'aresh
mamelekowth
kolh
parash
meleke
koresh
'amarh
kohh
'aserbiyhwdah
biyrwsalaim
lowbayit
libenowt
'alay
paqad
wehw'
hasamayim
'elohey
liyyehwah
natan
ha'ares
mamelekowt
kol
paras
meleke
kores
'amar
koh
in Judah.
at Jerusalem
for Him a house
to build
me
has appointed
who
of heaven,
the God
me ‘The LORD,
has given
of the earth,
the kingdoms
all
of Persia
king
Cyrus
says:
“This is what

1-2. Thus saith Cyrus king of Persia, The LORD God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth; and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah.

ezr 1:3

אֲשֶׁ֥רבִּירוּשָׁלִָֽםהָאֱלֹהִ֖יםה֥וּאיִשְׂרָאֵ֔לאֱלֹהֵ֣ייְהוָה֙בֵּ֤יתאֶתוְיִ֗בֶןאֲשֶׁ֣רבִּיהוּדָ֑הלִירוּשָׁלִַ֖םוְיַ֕עַלעִמֹּ֔ואֱלֹהָיו֙יְהִ֤יעַמֹּ֗וכָּלבָכֶ֣םמִמִֽי
'aserbiyrwsalaimh
ha'elohiymh
hw'
yisera'elh
'eloheyh
yehwahh
beyth
'eth
weyibenh
'aserbiyhwdahh
liyrwsalaimh
weya'alh
'imowh
'elohaywh
yehiyh
'amowh
kalh
bakemmi
miyh
'aserbiyrwsalaim
ha'elohiym
hw'
yisera'el
'elohey
yehwah
beyt
'et
weyiben
'aserbiyhwdah
liyrwsalaim
weya'al
'imow
'elohayw
yehiy
'amow
kal
bakemmi
miy
is in Jerusalem.
the God
He [is]
of Israel;
the God
of the LORD,
the house
and build
who in Judah
to Jerusalem
and may he go
with him,
may his God
be
His people,
belongs to
among you among you
Whoever

1-3. Who is there among you of all his people? his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the LORD God of Israel, (he is the God,) which is in Jerusalem.

ezr 1:4

אֲשֶׁ֥רבִּירוּשָׁלִָֽםהָאֱלֹהִ֖יםלְבֵ֥יתהַ֨נְּדָבָ֔העִםוּבִבְהֵמָ֑הוּבִרְכ֣וּשׁוּבְזָהָ֖בבְּכֶ֥סֶףמְקֹמֹ֔ואַנְשֵׁ֣ייְנַשְּׂא֨וּהוּ֙שָׁם֒גָֽראֲשֶׁ֣רה֣וּאהַמְּקֹמֹות֮כָּלמִֽהַנִּשְׁאָ֗רוְכָל
'aserbiyrwsalaimh
ha'elohiymh
lebeyth
hanedabahh
'imh
wbibehemahh
wbirekwsh
wbezahabh
bekeseph
meqomowh
'aneseyh
yenase'whwh
samh
garh
'aserhw'
hameqomowth
kalh
mi
hanise'arh
wekalh
'aserbiyrwsalaim
ha'elohiym
lebeyt
hanedabah
'im
wbibehemah
wbirekws
wbezahab
bekesep
meqomow
'anesey
yenase'whw
sam
gar
'aserhw'
hameqomowt
kal
mi
hanise'ar
wekal
in Jerusalem.’”
of God
for the house
a freewill offering
along with
and and livestock,
goods,
gold,
with silver,
of that region
by the men
be assisted
lives,
he
wherever
survivor,
And let every

1-4. And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of his place help him with silver, and with gold, and with goods, and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem.

ezr 1:5

אֲשֶׁ֥רבִּירוּשָׁלִָֽםיְהוָ֖הבֵּ֥יתאֶתלִבְנֹ֔ותלַעֲלֹ֣ותרוּחֹ֔ואֶתהָאֱלֹהִים֙הֵעִ֤ירלְכֹ֨לוְהַלְוִיִּ֑םוְהַכֹּהֲנִ֖יםוּבִנְיָמִ֔ןלִֽיהוּדָה֙הָאָבֹ֗ותרָאשֵׁ֣יוַיָּק֜וּמוּ
'aserbiyrwsalaimh
yehwahh
beyth
'eth
libenowth
la'alowth
rwhowh
'eth
ha'elohiymh
he'iyrh
lekolh
wehalewiyimh
wehakohaniymh
wbineyaminh
liyhwdahh
ha'abowth
ra'seyh
wayaqwmwh
'aserbiyrwsalaim
yehwah
beyt
'et
libenowt
la'alowt
rwhow
'et
ha'elohiym
he'iyr
lekol
wehalewiyim
wehakohaniym
wbineyamin
liyhwdah
ha'abowt
ra'sey
wayaqwmw
in Jerusalem.
of the LORD
the house
and rebuild
to go up
whose spirit
God
had stirred—
everyone
and and Levites—
along with the priests
and Benjamin,
of Judah
So the family
heads
prepared

1-5. Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, and the priests, and the Levites, with all them whose spirit God had raised, to go up to build the house of the LORD which is in Jerusalem.

ezr 1:6

הִתְנַדֵּֽבכָּלעַללְבַ֖דוּבַמִּגְדָּנֹ֑ותוּבַבְּהֵמָ֖הבָּרְכ֥וּשׁבַּזָּהָ֛בכֶ֧סֶףבִּכְלֵיבִֽידֵיהֶ֔םחִזְּק֣וּסְבִיבֹֽתֵיהֶם֙וְכָל
hitenadebh
kalh
'alh
lebadh
wbamigedanowth
wbabehemahh
barekwsh
bazahabh
keseph
bikeleyh
biydeyhemh
hizeqwh
sebiyboteyhemh
wekalh
hitenadeb
kal
'al
lebad
wbamigedanowt
wbabehemah
barekws
bazahab
kesep
bikeley
biydeyhem
hizeqw
sebiyboteyhem
wekal
their freewill offerings.
all
to
in addition
and with valuables,
and livestock,
with goods
and gold,
of silver
with articles
them
supported
their neighbors
And all

1-6. And all they that were about them strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with goods, and with beasts, and with precious things, beside all that was willingly offered.

ezr 1:7

אֱלֹהָֽיובְּבֵ֥יתוַֽיִּתְּנֵ֖םיר֣וּשָׁלִַ֔םמִנְבֽוּכַדְנֶצַּר֙אֲשֶׁ֨רהֹוצִ֤יאיְהוָ֑הבֵיתכְּלֵ֣יאֶתהֹוצִ֖יאכֹּ֔ורֶשׁוְהַמֶּ֣לֶךְ
'elohaywh
bebeyth
wayitenemh
yrwsalaimh
mi
nebwkadenesarh
'aserhowsiy'
yehwahh
beyth
keleyh
'eth
howsiy'
kowresh
wehameleke
'elohayw
bebeyt
wayitenem
yrwsalaim
mi
nebwkadenesar
'aserhowsiy'
yehwah
beyt
keley
'et
howsiy'
kowres
wehameleke
of his gods.
in the temple
and placed
Jerusalem
from
Nebuchadnezzar
that had carried away
of the LORD
belonging to the house
the articles
also brought out
Cyrus
King

1-7. Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the LORD, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem, and had put them in the house of his gods;

ezr 1:8

לִיהוּדָֽההַנָּשִׂ֖יאלְשֵׁשְׁבַּצַּ֔רוַֽיִּסְפְּרֵם֙הַגִּזְבָּ֑רמִתְרְדָ֣תיַ֖דעַלפָּרַ֔סמֶ֣לֶךְכֹּ֚ורֶשׁוַיֹּֽוצִיאֵ֗ם
liyhwdahh
hanasiy'
lesesebasarh
wayiseperemh
hagizebarh
miteredath
yadh
'alh
parash
meleke
kowresh
wayowsiy'emh
liyhwdah
hanasiy'
lesesebasar
wayiseperem
hagizebar
miteredat
yad
'al
paras
meleke
kowres
wayowsiy'em
of Judah.
the prince
to Sheshbazzar
who counted them out
the treasurer,
of Mithredath
the hand
by
of Persia
king
Cyrus
had them brought out

1-8. Even those did Cyrus king of Persia bring forth by the hand of Mithredath the treasurer, and numbered them unto Sheshbazzar, the prince of Judah.

ezr 1:9

וְעֶשְׂרִֽיםתִּשְׁעָ֥המַחֲלָפִ֖יםאָ֔לֶףכֶ֨סֶף֙אֲגַרְטְלֵישְׁלֹשִׁ֗יםזָהָ֜באֲגַרְטְלֵ֨ימִסְפָּרָ֑םוְאֵ֖לֶּה
we'eseriymh
tise'ahh
mahalapiymh
'aleph
keseph
'agareteleyh
selosiymh
zahabh
'agareteleyh
miseparamh
we'elehh
we'eseriym
tise'ah
mahalapiym
'alep
kesep
'agareteley
selosiym
zahab
'agareteley
miseparam
we'eleh
29
silver utensils,
1,000
silver
basins,
30
gold
basins,
was the inventory:
This

1-9. And this is the number of them: thirty chargers of gold, a thousand chargers of silver, nine and twenty knives,

ezr 1:10

אָֽלֶףאֲחֵרִ֖יםכֵּלִ֥יםוַעֲשָׂרָ֑המֵאֹ֖ותאַרְבַּ֥עמִשְׁנִ֔יםכֶ֨סֶף֙כְּפֹ֤ורֵישְׁלֹשִׁ֔יםזָהָב֙כְּפֹורֵ֤י
'aleph
'aheriymh
keliymh
wa'asarahh
me'owth
'areba'
miseniymh
keseph
kepowreyh
selosiymh
zahabh
kepowreyh
'alep
'aheriym
keliym
wa'asarah
me'owt
'areba'
miseniym
kesep
kepowrey
selosiym
zahab
kepowrey
and 1,000
other
articles.
410
matching
silver
bowls,
30
gold
bowls,

1-10. Thirty basons of gold, silver basons of a second sort four hundred and ten, and other vessels a thousand.

ezr 1:11

לִירוּשָׁלִָֽםבָּבֶ֖למִהַגֹּולָ֔ההֵעָלֹ֣ותעִ֚םשֵׁשְׁבַּצַּ֗רהֶעֱלָ֣ההַכֹּ֞למֵאֹ֑ותוְאַרְבַּ֣עאֲלָפִ֖יםחֲמֵ֥שֶׁתוְלַכֶּ֔סֶףלַזָּהָ֣בכֵּלִים֙כָּל
liyrwsalaimh
babelh
mi
hagowlahh
he'alowth
'imh
sesebasarh
he'elahh
hakolh
me'owth
we'areba'
'alapiymh
hameseth
welakeseph
lazahabh
keliymh
kalh
liyrwsalaim
babel
mi
hagowlah
he'alowt
'im
sesebasar
he'elah
hakol
me'owt
we'areba'
'alapiym
hameset
welakesep
lazahab
keliym
kal
to Jerusalem.
Babylon
from
when the exiles
went up
along
Sheshbazzar
brought
all [these]
5,400
and silver
gold
articles.
In all, there were

1-11. All the vessels of gold and of silver were five thousand and four hundred. All these did Sheshbazzar bring up with them of the captivity that were brought up from Babylon unto Jerusalem.