gen 26:1

גְּרָֽרָהפְּלִשְׁתִּ֖יםמֶֽלֶךְאֶלאֲבִימֶּ֥לֶךְיִצְחָ֛קוַיֵּ֧לֶךְאַבְרָהָ֑םבִּימֵ֣יאֲשֶׁ֥רהָיָ֖ההָרִאשֹׁ֔וןהָרָעָ֣בלְּבַד֙מִבָּאָ֔רֶץרָעָב֙וַיְהִ֤י
gerarahh
pelisetiymh
meleke
'el'abiymeleke
yisehaqh
wayeleke
'aberahamh
biymeyh
'aserhayahh
hari'sownh
hara'abh
lebadh
mi
ba'aresh
ra'abh
wayehiyh
gerarah
pelisetiym
meleke
'el'abiymeleke
yisehaq
wayeleke
'aberaham
biymey
'aserhayah
hari'sown
hara'ab
lebad
mi
ba'ares
ra'ab
wayehiy
at Gerar.
of the Philistines
king
to Abimelech
And Isaac
went
in Abraham’s
time.
that had occurred
the [one]
subsequent to
in the land,
another famine
Now there was

26-1. And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar.

gen 26:2

אֲשֶׁ֖ראֹמַ֥רבָּאָ֔רֶץשְׁכֹ֣ןמִצְרָ֑יְמָהתֵּרֵ֣דאַלוַיֹּ֖אמֶראֵלָיו֙יְהוָ֔הוַיֵּרָ֤א
'aser'omarh
ba'aresh
sekonh
miserayemahh
teredh
'alh
wayo'merh
'elaywyehwahh
wayera'
'aser'omar
ba'ares
sekon
miserayemah
tered
'al
wayo'mer
'elaywyehwah
wayera'
where I tell you.
in the land
Settle
to Egypt.
go down
“Do not
[Isaac] and said,
to The LORD
appeared

26-2. And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:

gen 26:3

אָבִֽיךָלְאַבְרָהָ֥םאֲשֶׁ֥רנִשְׁבַּ֖עְתִּיהַשְּׁבֻעָ֔האֶתוַהֲקִֽמֹתִי֙הָאֵ֔להָֽאֲרָצֹ֣תכָּלאֶתאֶתֵּן֙כִּֽילְךָ֣וּֽלְזַרְעֲךָ֗וַאֲבָרְכֶ֑ךָּעִמְּךָ֖וְאֶֽהְיֶ֥ההַזֹּ֔אתבָּאָ֣רֶץאֵלֶֽיךָגּ֚וּר
'abiyka
le'aberahamh
'aserniseba'etiyh
hasebu'ahh
'eth
wahaqimotiyh
ha'elh
ha'arasoth
kalh
'eth
'etenh
kiylekawlezare'aka
wa'abarekeka
'imeka
we'eheyehh
hazo'th
ba'aresh
'eleykagwrh
'abiyka
le'aberaham
'aserniseba'etiy
hasebu'ah
'et
wahaqimotiy
ha'el
ha'arasot
kal
'et
'eten
kiylekawlezare'aka
wa'abarekeka
'imeka
we'eheyeh
hazo't
ba'ares
'eleykagwr
to your father
Abraham.
that I swore
the oath
and I will confirm
these
lands
all
I will give
For to you and and your offspring,
you and bless you.
with
and I will be
Stay in this
land
as a foreigner,

26-3. Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these countries, and I will perform the oath which I sware unto Abraham thy father;

gen 26:4

הָאָֽרֶץגֹּויֵ֥יכֹּ֖לבְזַרְעֲךָ֔וְהִתְבָּרֲכ֣וּהָאֵ֑להָאֲרָצֹ֖תכָּלאֵ֥תלְזַרְעֲךָ֔וְנָתַתִּ֣יהַשָּׁמַ֔יִםכֹוכְבֵ֣יכְּזַרְעֲךָ֙אֶֽתוְהִרְבֵּיתִ֤י
ha'aresh
gowyeyh
kolh
bezare'aka
wehitebarakwh
ha'elh
ha'arasoth
kalh
'eth
lezare'aka
wenatatiyh
hasamayimh
kowkebeyh
ke
zare'aka
'eth
wehirebeytiyh
ha'ares
gowyey
kol
bezare'aka
wehitebarakw
ha'el
ha'arasot
kal
'et
lezare'aka
wenatatiy
hasamayim
kowkebey
ke
zare'aka
'et
wehirebeytiy
of the earth
nations
all
and through your offspring
will be blessed,
these
lands,
all
[them]
and I will give
in the sky,
as the stars
I will make your descendants
as numerous

26-4. And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed;

gen 26:5

וְתֹורֹתָֽיחֻקֹּותַ֥ימִצְוֹתַ֖ימִשְׁמַרְתִּ֔יוַיִּשְׁמֹר֙בְּקֹלִ֑יאַבְרָהָ֖םאֲשֶׁרשָׁמַ֥עעֵ֕קֶב
wetowrotayh
huqowtayh
misewotayh
misemaretiyh
wayisemorh
beqoliyh
'aberahamh
'asersama'
'eqebh
wetowrotay
huqowtay
misewotay
misemaretiy
wayisemor
beqoliy
'aberaham
'asersama'
'eqeb
and My laws.”
My statutes,
My commandments,
My charge,
and kept
to My voice
Abraham
listened
because

26-5. Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.

gen 26:6

בִּגְרָֽריִצְחָ֖קוַיֵּ֥שֶׁב
bigerarh
yisehaqh
wayesebh
bigerar
yisehaq
wayeseb
in Gerar.
So Isaac
settled

26-6. And Isaac dwelt in Gerar:

gen 26:7

הִֽיאמַרְאֶ֖הכִּֽיטֹובַ֥תרִבְקָ֔העַלהַמָּקֹום֙אַנְשֵׁ֤יפֶּןיַֽהַרְגֻ֜נִיאִשְׁתִּ֔ילֵאמֹ֣רכִּ֤ייָרֵא֙הִ֑ואאֲחֹ֣תִיוַיֹּ֖אמֶרלְאִשְׁתֹּ֔והַמָּקֹום֙אַנְשֵׁ֤יוַֽיִּשְׁאֲל֞וּ
hiy'
mare'ehh
kiytowbath
ribeqahh
'alh
hamaqowmh
'aneseyh
penyahareguniyh
'isetiyh
le'morh
kiyyare'
hiw'
'ahotiyh
wayo'merh
le'isetowh
hamaqowmh
'aneseyh
wayise'alwh
hiy'
mare'eh
kiytowbat
ribeqah
'al
hamaqowm
'anesey
penyahareguniy
'isetiy
le'mor
kiyyare'
hiw'
'ahotiy
wayo'mer
le'isetow
hamaqowm
'anesey
wayise'alw
she
because is so beautiful.”
Rebekah,
me on account of
of this place
“The men
since he thought to himself, will kill
“[She is] my wife,”
to say,
For he was afraid
“She
is my sister.”
he said,
about his wife,
of that place
But when the men
asked

26-7. And the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, She is my wife; lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon.

gen 26:8

אִשְׁתֹּֽורִבְקָ֥האֵ֖תמְצַחֵ֔קיִצְחָק֙וְהִנֵּ֤הוַיַּ֗רְאהַֽחַלֹּ֑וןבְּעַ֖דפְּלִשְׁתִּ֔יםמֶ֣לֶךְאֲבִימֶ֨לֶךְ֙וַיַּשְׁקֵ֗ףהַיָּמִ֔יםלֹ֥ושָׁם֙כִּ֣יאָֽרְכוּוַיְהִ֗י
'isetowh
ribeqahh
'eth
mesaheqh
yisehaqh
wehinehh
wayare'
hahalownh
be'adh
pelisetiymh
meleke
'abiymeleke
wayaseqeph
hayamiymh
lowsamh
kiy'arekwh
wayehiyh
'isetow
ribeqah
'et
mesaheq
yisehaq
wehineh
wayare'
hahalown
be'ad
pelisetiym
meleke
'abiymeleke
wayaseqep
hayamiym
lowsam
kiy'arekw
wayehiy
his wife
Rebekah.
caressing
Isaac
and was surprised to see
the window
from
of the Philistines
king
Abimelech
looked down
a long time,
Isaac had been there
When When

26-8. And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife.

gen 26:9

עָלֶֽיהָפֶּןאָמ֖וּתכִּ֣יאָמַ֔רְתִּיאֵלָיו֙יִצְחָ֔קוַיֹּ֤אמֶרהִ֑ואאֲחֹ֣תִיאָמַ֖רְתָּוְאֵ֥יךְהִ֔ואאִשְׁתְּךָ֙הִנֵּ֤האַ֣ךְוַיֹּ֨אמֶר֙לְיִצְחָ֗קאֲבִימֶ֜לֶךְוַיִּקְרָ֨א
'aleyha
pen'amwth
kiy'amaretiyh
'elaywyisehaqh
wayo'merh
hiw'
'ahotiyh
'amareta
we'eyke
hiw'
'iseteka
hinehh
'ake
wayo'merh
leyisehaqh
'abiymeleke
wayiqera'
'aleyha
pen'amwt
kiy'amaretiy
'elaywyisehaq
wayo'mer
hiw'
'ahotiy
'amareta
we'eyke
hiw'
'iseteka
hineh
'ake
wayo'mer
leyisehaq
'abiymeleke
wayiqera'
on account of her.”
I might die
“Because I thought
Isaac
replied,
‘She
is my sister’?”
could you say,
How
“So she
your wife!
is really
and said,
Isaac
Abimelech
sent for

26-9. And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife; and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her.

gen 26:10

אָשָֽׁםעָלֵ֖ינוּוְהֵבֵאתָ֥אִשְׁתֶּ֔ךָאֶתהָעָם֙אַחַ֤דשָׁכַ֞במְעַטלָּ֑נוּכִּ֠עָשִׂ֣יתָזֹּ֖אתמַהאֲבִימֶ֔לֶךְוַיֹּ֣אמֶר
'asamh
'aleynwh
wehebe'ta
'iseteka
'eth
ha'amh
'ahadh
sakabh
me'ath
lanwki
'asiyta
zo'th
mahh
'abiymeleke
wayo'merh
'asam
'aleynw
wehebe'ta
'iseteka
'et
ha'am
'ahad
sakab
me'at
lanwki
'asiyta
zo't
mah
'abiymeleke
wayo'mer
guilt
upon us.”
and you would have brought
your wife,
of the people
“One
have slept with
could easily
to us?” to us?”
you have done
is this
“What
Abimelech
said,

26-10. And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? one of the people might lightly have lien with thy wife, and thou shouldest have brought guiltiness upon us.

gen 26:11

יוּמָֽתמֹ֥ותוּבְאִשְׁתֹּ֖והַזֶּ֛הבָּאִ֥ישׁהַנֹּגֵ֜עַלֵאמֹ֑רהָעָ֖םכָּלאֶתאֲבִימֶ֔לֶךְוַיְצַ֣ו
ywmath
mowth
wbe'isetowh
hazehh
ba'iysh
hanoge'a
le'morh
ha'amh
kalh
'eth
'abiymeleke
wayesawh
ywmat
mowt
wbe'isetow
hazeh
ba'iys
hanoge'a
le'mor
ha'am
kal
'et
'abiymeleke
wayesaw
be put to death.”
will surely
or his wife
this
man
“Whoever harms
saying,
the people,
all
So Abimelech
warned

26-11. And Abimelech charged all his people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death.

gen 26:12

יְהוָֽהוַֽיְבָרֲכֵ֖הוּשְׁעָרִ֑יםמֵאָ֣ההַהִ֖ואבַּשָּׁנָ֥הוַיִּמְצָ֛אהַהִ֔ואבָּאָ֣רֶץיִצְחָק֙וַיִּזְרַ֤ע
yehwahh
wayebarakehwh
se'ariymh
me'ahh
hahiw'
basanahh
wayimesa'
hahiw'
ba'aresh
yisehaqh
wayizera'
yehwah
wayebarakehw
se'ariym
me'ah
hahiw'
basanah
wayimesa'
hahiw'
ba'ares
yisehaq
wayizera'
And the LORD
blessed him,
a hundredfold.
and in that very
year
he reaped
in the
land,
Now Isaac
sowed seed

26-12. Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the LORD blessed him.

gen 26:13

מְאֹֽדכִּֽיגָדַ֖לעַ֥דוְגָדֵ֔להָלֹוךְ֙וַיֵּ֤לֶךְהָאִ֑ישׁוַיִּגְדַּ֖ל
me'odh
kiygadalh
'adh
wegadelh
halowke
wayeleke
ha'iysh
wayigedalh
me'od
kiygadal
'ad
wegadel
halowke
wayeleke
ha'iys
wayigedal
he was exceedingly
until
wealthy.
and [he]
became richer and richer,

26-13. And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

gen 26:14

פְּלִשְׁתִּֽיםאֹתֹ֖ווַיְקַנְא֥וּרַבָּ֑הוַעֲבֻדָּ֖הבָקָ֔רוּמִקְנֵ֣הצֹאן֙לֹ֤ומִקְנֵהוַֽיְהִי
pelisetiymh
'otowh
wayeqane'wh
rabahh
wa'abudahh
baqarh
wmiqenehh
so'nh
lowmiqenehh
wayehiyh
pelisetiym
'otow
wayeqane'w
rabah
wa'abudah
baqar
wmiqeneh
so'n
lowmiqeneh
wayehiy
that the Philistines
envied him.
and
servants
and herds
flocks
He owned so many

26-14. For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

gen 26:15

עָפָֽרוַיְמַלְא֖וּםפְּלִשְׁתִּ֔יםסִתְּמ֣וּםאָבִ֑יואַבְרָהָ֣םבִּימֵ֖יאָבִ֔יועַבְדֵ֣יאֲשֶׁ֤רחָֽפְרוּ֙הַבְּאֵרֹ֗תוְכָל
'aparh
wayemale'wmh
pelisetiymh
sitemwmh
'abiywh
'aberahamh
biymeyh
'abiywh
'abedeyh
'aserhaperwh
habe'eroth
wekalh
'apar
wayemale'wm
pelisetiym
sitemwm
'abiyw
'aberaham
biymey
'abiyw
'abedey
'aserhaperw
habe'erot
wekal
dirt
took
So the Philistines
and stopped up
of his father
Abraham.
in the days
his father’s
servants
that had dug
the wells
all

26-15. For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.

gen 26:16

מְאֹֽדמִמֶּ֖נּוּכִּֽיעָצַֽמְתָּעִמָּ֔נוּמֵֽלֵ֚ךְאֶליִצְחָ֑קאֲבִימֶ֖לֶךְוַיֹּ֥אמֶר
me'odh
mimenwh
kiy'asameta
'imanwh
me
leke
'elyisehaqh
'abiymeleke
wayo'merh
me'od
mimenw
kiy'asameta
'imanw
me
leke
'elyisehaq
'abiymeleke
wayo'mer
you are much
for us.”
for too powerful
us,
“Depart from
to Isaac,
Then Abimelech
said

26-16. And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.

gen 26:17

שָֽׁםוַיֵּ֥שֶׁבגְּרָ֖רבְּנַֽחַלוַיִּ֥חַןיִצְחָ֑קשָּׁ֖םמִוַיֵּ֥לֶךְ
samh
wayesebh
gerarh
benahalh
wayihanh
yisehaqh
samh
mi
wayeleke
sam
wayeseb
gerar
benahal
wayihan
yisehaq
sam
mi
wayeleke
there.
and settled
of Gerar
in the Valley
and encamped
So Isaac
that place
left

26-17. And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.

gen 26:18

לָהֶ֖ןאָבִֽיואֲשֶׁרקָרָ֥אשֵּׁמֹ֕תכַּלָהֶן֙שֵׁמֹ֔ותוַיִּקְרָ֤אאַבְרָהָ֑םמֹ֣ותאַחֲרֵ֖יפְּלִשְׁתִּ֔יםוַיְסַתְּמ֣וּםאָבִ֔יואַבְרָהָ֣םבִּימֵי֙אֲשֶׁ֤רחָֽפְרוּ֙הַמַּ֗יִםבְּאֵרֹ֣תאֶתוַיַּחְפֹּ֣ריִצְחָ֜קוַיָּ֨שָׁב
lahen'abiywh
'aserqara'
semoth
ka
lahensemowth
wayiqera'
'aberahamh
mowth
'ahareyh
pelisetiymh
wayesatemwmh
'abiywh
'aberahamh
biymeyh
'aserhaperwh
hamayimh
be'eroth
'eth
wayaheporh
yisehaqh
wayasabh
lahen'abiyw
'aserqara'
semot
ka
lahensemowt
wayiqera'
'aberaham
mowt
'aharey
pelisetiym
wayesatemwm
'abiyw
'aberaham
biymey
'aserhaperw
hamayim
be'erot
'et
wayahepor
yisehaq
wayasab
his father
had given them.
[these wells] the same names
And he gave
Abraham
died.
after
which the Philistines
had stopped up
of his father
Abraham,
in the days
that had been dug
the wells
Isaac
reopened

26-18. And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.

gen 26:19

חַיִּֽיםמַ֥יִםבְּאֵ֖רשָׁ֔םוַיִּ֨מְצְאוּבַּנָּ֑חַליִצְחָ֖קעַבְדֵֽיוַיַּחְפְּר֥וּ
hayiymh
mayimh
be'erh
samh
wayimese'wh
banahalh
yisehaqh
'abedeyh
wayaheperwh
hayiym
mayim
be'er
sam
wayimese'w
banahal
yisehaq
'abedey
wayaheperw
of fresh water
a well
there.
and found
in the valley
Then Isaac’s
servants
dug

26-19. And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water.

gen 26:20

עִמֹּֽוכִּ֥יהִֽתְעַשְּׂק֖וּעֵ֔שֶׂקהַבְּאֵר֙שֵֽׁםוַיִּקְרָ֤אלָ֣נוּהַמָּ֑יִםלֵאמֹ֖ריִצְחָ֛קרֹעֵ֥יעִםגְרָ֗ררֹעֵ֣יוַיָּרִ֜יבוּ
'imowh
kiyhite'aseqwh
'eseqh
habe'erh
semh
wayiqera'
lanwhamayimh
le'morh
yisehaqh
ro'eyh
'imh
gerarh
ro'eyh
wayariybwh
'imow
kiyhite'aseqw
'eseq
habe'er
sem
wayiqera'
lanwhamayim
le'mor
yisehaq
ro'ey
'im
gerar
ro'ey
wayariybw
with him.
because they contended
Esek,
the well
So he named
“The water is ours!”
and said,
Isaac’s
herdsmen
with
of Gerar
But the herdsmen
quarreled

26-20. And the herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him.

gen 26:21

שִׂטְנָֽהשְׁמָ֖הּוַיִּקְרָ֥אעָלֶ֑יהָגַּםוַיָּרִ֖יבוּאַחֶ֔רֶתבְּאֵ֣רוַֽיַּחְפְּרוּ֙
sitenahh
semahh
wayiqera'
'aleyha
gamh
wayariybwh
'ahereth
be'erh
wayaheperwh
sitenah
semah
wayiqera'
'aleyha
gam
wayariybw
'aheret
be'er
wayaheperw
Sitnah.
it
so he named
over
that one also;
and quarreled
another
well
And they dug

26-21. And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah.

gen 26:22

בָאָֽרֶץלָ֖נוּוּפָרִ֥ינוּיְהוָ֛ההִרְחִ֧יבכִּֽיעַתָּ֞הוַיֹּ֗אמֶררְחֹבֹ֔ותשְׁמָהּ֙וַיִּקְרָ֤אעָלֶ֑יהָרָב֖וּוְלֹ֥אאַחֶ֔רֶתבְּאֵ֣רוַיַּחְפֹּר֙שָּׁ֗םמִוַיַּעְתֵּ֣ק
ba'aresh
lanwwpariynwh
yehwahh
hirehiybh
kiy'atahh
wayo'merh
rehobowth
semahh
wayiqera'
'aleyha
rabwh
welo'
'ahereth
be'erh
wayaheporh
samh
mi
waya'eteqh
ba'ares
lanwwpariynw
yehwah
hirehiyb
kiy'atah
wayo'mer
rehobowt
semah
wayiqera'
'aleyha
rabw
welo'
'aheret
be'er
wayahepor
sam
mi
waya'eteq
in the land.”
for us, and we will be fruitful
the LORD
has made room
“At last “At last
and said,
Rehoboth
it
He named
over it.
quarrel
and they did not
another [well],
and dug
there
from
He moved on

26-22. And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now the LORD hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.

gen 26:23

שָֽׁבַעבְּאֵ֥רשָּׁ֖םמִוַיַּ֥עַל
saba'
be'erh
samh
mi
waya'alh
saba'
be'er
sam
mi
waya'al
to Beersheba,
there
From
[Isaac] went up

26-23. And he went up from thence to Beersheba.

gen 26:24

עַבְדִּֽיאַבְרָהָ֥םבַּעֲב֖וּרזַרְעֲךָ֔אֶֽתוְהִרְבֵּיתִ֣יוּבֵֽרַכְתִּ֨יךָ֙אָנֹ֔כִיכִּֽיאִתְּךָ֣תִּירָא֙אַלאָבִ֑יךָאַבְרָהָ֣םאֱלֹהֵ֖יאָנֹכִ֕יוַיֹּ֕אמֶרהַה֔וּאבַּלַּ֣יְלָהאֵלָ֤יויְהוָה֙וַיֵּרָ֨א
'abediyh
'aberahamh
ba'abwrh
zare'aka
'eth
wehirebeytiyh
wberaketiyka
'anokiyh
kiy'iteka
tiyra'
'alh
'abiyka
'aberahamh
'eloheyh
'anokiyh
wayo'merh
hahw'
balayelahh
'elaywyehwahh
wayera'
'abediy
'aberaham
ba'abwr
zare'aka
'et
wehirebeytiy
wberaketiyka
'anokiy
kiy'iteka
tiyra'
'al
'abiyka
'aberaham
'elohey
'anokiy
wayo'mer
hahw'
balayelah
'elaywyehwah
wayera'
of My servant
Abraham.”
for the sake
your descendants
you and multiply
I will bless
I
for am with you.
be afraid,
Do not
of your father
Abraham.
am the God
“I
and said,
and that
night
to him the LORD
appeared

26-24. And the LORD appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake.

gen 26:25

בְּאֵֽריִצְחָ֖קעַבְדֵישָׁ֥םוַיִּכְרוּאָהֳלֹ֑ושָׁ֖םוַיֶּטיְהוָ֔הבְּשֵׁ֣םוַיִּקְרָא֙מִזְבֵּ֗חַשָׁ֣םוַיִּ֧בֶן
be'erh
yisehaqh
'abedeyh
samh
wayikerwh
'aholowh
samh
wayeth
yehwahh
besemh
wayiqera'
mizebeha
samh
wayibenh
be'er
yisehaq
'abedey
sam
wayikerw
'aholow
sam
wayet
yehwah
besem
wayiqera'
mizebeha
sam
wayiben
a well
Isaac’s
servants
there.
also dug
his tent
there.
and he pitched
of the LORD,
on the name
and called
an altar
there
So he built

26-25. And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD, and pitched his tent there: and there Isaac's servants digged a well.

gen 26:26

צְבָאֹֽושַׂרוּפִיכֹ֖למֵֽרֵעֵ֔הוּוַאֲחֻזַּת֙גְּרָ֑ראֵלָ֖יומִהָלַ֥ךְוַאֲבִימֶ֕לֶךְ
seba'owh
sarh
wpiykolh
mere'ehwh
wa'ahuzath
gerarh
'elaywmi
halake
wa'abiymeleke
seba'ow
sar
wpiykol
mere'ehw
wa'ahuzat
gerar
'elaywmi
halake
wa'abiymeleke
of his army.
the commander
and Phicol
his adviser
with Ahuzzath
Gerar,
to [Isaac] from
came
Later, Abimelech

26-26. Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army.

gen 26:27

אִתְּכֶֽםמֵוַתְּשַׁלְּח֖וּנִיאֹתִ֔ישְׂנֵאתֶ֣םאֵלָ֑יוְאַתֶּם֙בָּאתֶ֣םמַדּ֖וּעַאֲלֵהֶם֙יִצְחָ֔קוַיֹּ֤אמֶר
'itekemh
me
watesalehwniyh
'otiyh
sene'temh
'elaywe'atemh
ba'temh
madw'a
'alehemyisehaqh
wayo'merh
'itekem
me
watesalehwniy
'otiy
sene'tem
'elaywe'atem
ba'tem
madw'a
'alehemyisehaq
wayo'mer
and sent me away.”
me
hated
to me?” to me?” “You
have you come
“Why
them. Isaac
asked

26-27. And Isaac said unto them, Wherefore come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you?

gen 26:28

עִמָּֽךְבְרִ֖יתוְנִכְרְתָ֥הוּבֵינֶ֑ךָבֵּינֵ֣ינוּבֵּינֹותֵ֖ינוּאָלָ֛הנָ֥אתְּהִ֨יוַנֹּ֗אמֶרעִמָּךְ֒יְהוָ֣הכִּֽיהָיָ֣הרָאִינוּ֮רָאֹ֣ווַיֹּאמְר֗וּ
'imake
beriyth
wenikeretahh
wbeyneka
beyneynwh
beynowteynwh
'alahh
na'
tehiyh
wano'merh
'imake
yehwahh
kiyhayahh
ra'iynwh
ra'owh
wayo'merwh
'imake
beriyt
wenikeretah
wbeyneka
beyneynw
beynowteynw
'alah
na'
tehiy
wano'mer
'imake
yehwah
kiyhayah
ra'iynw
ra'ow
wayo'merw
with you
a covenant
Let us make
between us and you.
between two parties—
an oath
there should be
“We think
with you,”
the LORD
that has been
“We can plainly see
they replied.

26-28. And they said, We saw certainly that the LORD was with thee: and we said, Let there be now an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee;

gen 26:29

יְהוָֽהבְּר֥וּךְעַתָּ֖האַתָּ֥הבְּשָׁלֹ֑וםוַנְּשַׁלֵּֽחֲךָ֖טֹ֔וברַקעִמְּךָ֙אֲשֶׁ֨רעָשִׂ֤ינוּוְכַנְגַֽעֲנ֔וּךָאֲשֶׁר֙לֹ֣אכַּרָעָ֗העִמָּ֜נוּאִםתַּעֲשֵׂ֨ה
yehwahh
berwke
'atahh
'atahh
besalowmh
wanesalehaka
towbh
raqh
'imeka
'aser'asiynwh
weka
nega'anwka
'aserlo'
ka
ra'ahh
'imanwh
'imta'asehh
yehwah
berwke
'atah
'atah
besalowm
wanesalehaka
towb
raq
'imeka
'aser'asiynw
weka
nega'anwka
'aserlo'
ka
ra'ah
'imanw
'imta'aseh
by the LORD.”
are blessed
And now
you
in peace.
sending you on your way
good
nothing but
and we have done
harmed you,
just as we have not
us,
to you,
that you will not harm

26-29. That thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou art now the blessed of the LORD.

gen 26:30

וַיִּשְׁתּֽוּוַיֹּאכְל֖וּלָהֶם֙מִשְׁתֶּ֔הוַיַּ֤עַשׂ
wayisetwh
wayo'kelwh
lahemmisetehh
waya'ash
wayisetw
wayo'kelw
lahemmiseteh
waya'as
and drank.
and they ate
a feast for them,
So [Isaac] prepared

26-30. And he made them a feast, and they did eat and drink.

gen 26:31

בְּשָׁלֹֽוםאִתֹּ֖ומֵוַיֵּלְכ֥וּיִצְחָ֔קוַיְשַׁלְּחֵ֣םלְאָחִ֑יואִ֣ישׁוַיִּשָּׁבְע֖וּבַבֹּ֔קֶרוַיַּשְׁכִּ֣ימוּ
besalowmh
'itowh
me
wayelekwh
yisehaqh
wayesalehemh
le'ahiywh
'iysh
wayisabe'wh
baboqerh
wayasekiymwh
besalowm
'itow
me
wayelekw
yisehaq
wayesalehem
le'ahiyw
'iys
wayisabe'w
baboqer
wayasekiymw
him in peace.
and they left
Then Isaac
sent them on their way,
other.
to each
and swore an oath
the next morning
And they got up early

26-31. And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace.

gen 26:32

מָֽיִםלֹ֖ומָצָ֥אנוּוַיֹּ֥אמְרוּאֲשֶׁ֣רחָפָ֑רוּהַבְּאֵ֖ראֹדֹ֥ותלֹ֔ועַלוַיַּגִּ֣דוּיִצְחָ֔קעַבְדֵ֣יוַיָּבֹ֨אוּ֙הַה֗וּאבַּיֹּ֣וםוַיְהִ֣י
mayimh
lowmasa'nwh
wayo'merwh
'aserhaparwh
habe'erh
'odowth
low'alh
wayagidwh
yisehaqh
'abedeyh
wayabo'wh
hahw'
bayowmh
wayehiyh
mayim
lowmasa'nw
wayo'merw
'aserhaparw
habe'er
'odowt
low'al
wayagidw
yisehaq
'abedey
wayabo'w
hahw'
bayowm
wayehiy
water!”
“We have found
telling him,
they had dug,
the well
him about
to tell
Isaac’s
servants
came
On that same
day

26-32. And it came to pass the same day, that Isaac's servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water.

gen 26:33

הַזֶּֽההַיֹּ֥וםעַ֖דשֶׁ֔בַעבְּאֵ֣רהָעִיר֙שֵׁםכֵּ֤ןעַלשִׁבְעָ֑האֹתָ֖הּוַיִּקְרָ֥א
hazehh
hayowmh
'adh
seba'
be'erh
ha'iyrh
semh
kenh
'alh
sibe'ahh
'otahh
wayiqera'
hazeh
hayowm
'ad
seba'
be'er
ha'iyr
sem
ken
'al
sibe'ah
'otah
wayiqera'
this
day
to
is Beersheba.
of the city
the name
and
Shibah,
it
He called

26-33. And he called it Shebah: therefore the name of the city is Beersheba unto this day.

gen 26:34

הַֽחִתִּֽיאֵילֹ֖ןבַּתבָּ֣שְׂמַ֔תוְאֶתהַֽחִתִּ֑יבְּאֵרִ֖יבַּתיְהוּדִ֔יתאֶתאִשָּׁה֙וַיִּקַּ֤חשָׁנָ֔האַרְבָּעִ֣יםבֶּןעֵשָׂו֙וַיְהִ֤י
hahitiyh
'eylonh
bath
basemath
we'eth
hahitiyh
be'eriyh
bath
yehwdiyth
'eth
'isahh
wayiqahh
sanahh
'areba'iymh
benh
'esawh
wayehiyh
hahitiy
'eylon
bat
basemat
we'et
hahitiy
be'eriy
bat
yehwdiyt
'et
'isah
wayiqah
sanah
'areba'iym
ben
'esaw
wayehiy
the Hittite.
of Elon
daughter
Basemath
and and
the Hittite
of Beeri
daughter
Judith
as his wives
he took
forty
years old,
When Esau
was

26-34. And Esau was forty years old when he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath the daughter of Elon the Hittite:

gen 26:35

וּלְרִבְקָֽהלְיִצְחָ֖קר֑וּחַמֹ֣רַתוַתִּהְיֶ֖יןָ
wleribeqahh
leyisehaqh
rwha
morath
watiheyeyna
wleribeqah
leyisehaq
rwha
morat
watiheyeyna
and and Rebekah.
to Isaac
they brought
grief
And

26-35. Which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.